Radek

Pitanja za prvi kolokvij iz kolegija Interaktivno programiranje na Web-u     šk.god. 2016/2017

 

 1. Objasniti pojam interaktivno programiranje.

Interactive programming is the procedure of writing parts of a program while it is already active. This focuses on the program text as the main interface for a running process, rather than an interactive application, where the program is designed in development cycles and used thereafter (usually by a so-called “user”, in distinction to the “developer”). Consequently, here, the activity of writing a program becomes part of the program itself.

It thus forms a specific instance of interactive computation as an extreme opposite to batch            processing, where neither writing the program nor its use happens in an interactive way. The principle   of rapid feedback in Extreme Programming is radicalized and becomes more explicit.

Synonyms: on-the-fly-programming, just in time programming, conversational programming

 

INTERAKTIVNO PROGRAMIRANJE – je tehnika kada se za izradu programa koriste već gotove logičke strukture, izrađene na primjer od strane isporučitelja programskog alata, te ih programer dorađuje prema svojim potrebama i može rezultate rada odmah i testirati. Produktivnije je ali manje sistematično.

 1. Objasniti pojam klijent server arhitektura ( zadaća servera , zadaća klijenta).
 • Paradigma u kojoj jedna aplikacija server pasivno čeka drugu aplikaciju klijenta koja inicira komunikaciju se naziva Server-Klijent paradigma. • Informacije mogu teći u oba smjera, ali komunikaciju uvijek inicira klijent. • Pojam server se odnosi na aplikaciju koja je dio server klijent paradigme. • Računalo na kojem se serverska aplikacija izvršava naziva se serversko računalo.

Unatoč brojnim varijacijama klijent-server interakcija najčešće ima sljedeće značajke.

Klijent: – Proizvoljna aplikacija postaje privremeno klijent u trenutku iniciranja komunikacije. – Pokreće ga korisnik, a njegovo izvršavanje je vezano za trajanje sesije. – Aktivno otvara kontakt sa serverom. – Može pristupiti različitim serverima, ali aktivno komunicirati samo s jednim serverom u jednom trenutku. – Ne treba mu posebni hardware za izvršavanje.

S druge strane server ima karakteristike: – To je posebna aplikacija koja je kreirana za pružanje jedne usluge. Pri tome može komunicirati s više klijenata istovremeno. – Automatski se pokreće pri pokretanju operativnog sustava i izvršavanje mu nije vezano uz korisničku sesiju. – Pasivno čeka na kontakt. – Prima kontakt od različitih klijenata, ali im daje samo jednu uslugu. – Potreban mu je jaki hardware i složeni operativni sustav.

 

 

 1. Objasniti pojam web servera.

Web server je računalo na kojem se nalaze web stranice. Kako je pristup svakom računalu određen portovima (ulazima) koji su predstavljeni brojevima, tako je i pristup web serveru određen portom. Port za pristup web serveru je 80. Svaki server ima IP adresu, tako da kada se neka stranica posjećuje, odnosno neki server, zapravo se posjećuje adresa kao 98.34.65.243:80, gdje broj 80 govori da se radi o web serveru. Prostor na web serveru se može zakupiti kod davatelja usluga hostinga (posluživanja) stranica.

Dakle, prilikom izrađivanja stranica, da bi one bile dostupne na Internetu, potrebno je da se smjeste na neki web server. Web serveri obično dolaze u vidu clustera u velikim centrima podataka (en. data center). Naravno, moguće je i od običnog računala napraviti web server, no to nije tako dobro rješenje iz nekoliko razloga. Kao prvo, web stranice smještene na serveru moraju biti stalno dostupne, što znači da računalo mora biti stalno uključeno i spojeno na Internet. Također je potrebno imati statičku IP adresu (iako postoje određene “tehnike” za instalaciju servera na računalo koje nema statični IP). Web server bi trebao imati stalnu IP adresu, kako bi mogli registrirati domenu i tu domenu usmjeriti na dotični IP. Na taj način posjetitelji ne moraju pamtiti brojeve (IP) servera već samo adresu.

 

 

 1. Kojim protokolom komuniciraju server i klijent?

Klasični primjeru klijent – server aplikacije, služi za prijenos datoteki s jednog računala na drugo. • Npr, klijent traži datoteku koja se nalazi na poslužiteljevom računalu. Poslužitelj šalje kopiju. • Klijent i poslužitelj uspostavljaju TCP vezu i komuniciraju pomoću protokola FTP. • Za slanje datoteke koristi se druga TCP veza.

 1. Što se događa u serveru kada klijent postavi zahtjev za dokumentom ?

Vidi 4

 1. Što se događa u klijentovom PC-u ?
 2. Na koji način klijent šalje podatke serveru ?
 3. Kako server odgovara na klijentov zahtjev ?
 4. Kakva je vrsta komunikacije između servera i klijenta (spojna ili nespojna -zašto) ?
 5. Objasniti pojam porta na serveru.

In the internet protocol suite, a port is an endpoint of communication in an operating system. While the term is also used for female connectors on hardware devices (see computer port), in software it is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service.

A port is always associated with an IP address of a host and the protocol type of the communication, and thus completes the destination or origination network address of a communication session. A port is identified for each address and protocol by a 16-bit number, commonly known as the port number. For example, an address may be “protocol: TCP, IP address: 1.2.3.4, port number: 80”, which may be written 1.2.3.4:80 when the protocol is known from context.

Specific port numbers are often used to identify specific services. Of the thousands of enumerated ports, 1024 well-known port numbers are reserved by convention to identify specific service types on a host. In the client–server model of application architecture, the ports that network clients connect to for service initiation provide a multiplexing service. After initial communication binds to the well-known port number, this port is freed by switching each instance of service requests to a dedicated, connection-specific port number, so that additional clients can be serviced. The protocols that primarily use ports are the transport layer protocols, such as the Transmission Control Protocol (TCP) and the User Datagram Protocol (UDP).

Ports were unnecessary on direct point-to-point links when the computers at each end could only run one program at a time. Ports became necessary after computers became capable of executing more than one program at a time and were connected to modern networks.

 

 1. Koji port koristi server po default-u za normalni rad a koji za ssh mod ?

The Secure Shell (SSH) Protocol by default uses port 22. Accepting this value does not make your system insecure, nor will changing the port provide a significant variance in security, a za normalni rad

80 Web server default nonsecure port.

 

 1. Što je HTML , čemu služi ?

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću, pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke, ekstenzija im je .html ili .htm. Osnovni građevni element svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pregledniku. Povezice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica.

 1. Objasniti pojam tag-a. ( nabrojiti barem 3 poznata tag-a)

U jezicima za opis web stranice kao što su HTMLSGML ili XML tag je kratica ili engleska riječ koja se stavlja među izlomljene zagrade < i >, a preglednicima služi kao uputa, odnosno naredba kako prikazati pojedini element. Tagovi se uvijek (analogno zagradama u aritmetici) koriste u paru, imaju početni i završni dio, s tim što je završni tag označen kosom crtom. Na taj se način tagovi mogu ugnježđivati u strukturu stabla. Između tagova se stavlja podatak na koji se tag odnosi. Title,center,head,body,strong

 1. Koji programski jezici se koriste na serverskoj strani a koji na klijentskoj ?

There are a number of server-side scripting languages available, including:

 

Here is the list of the client-server programming languages I would choose:

 • C++
 • Java
 • JavaScript
 • Python
 • Php
 • C

 

 

 1. Razlozi programiranja klijentovog računala ?

How Does Client-Side Scripting Work?

There is overlap between the two technologies as they work in tandem, but there are core differences. Server-side scripting works in the back end of a site, which the user doesn’t see. It creates a scaffolding for the site to access its database, all the behind-the-scenes mechanics that organize and power a website. Client-side code, however, handles what the user does see.

 • Scripts are embedded within and interact with the HTML of your site, selecting elements of it, then manipulating those elements to provide an interactive experience.
 • Scripts interact with a cascading style sheet (CSS) file that styles the way the page looks.
 • It dictates what work the server-side code is going to have to accomplish (where utility should be built around these front-end functions), and returns data that’s pulled from the site in a way that’s readable by the browser. For example: If there’s a form for updating a profile, the back end is built to pull specific data from the database to populate that form, while front-end scripts populate the form with that information.
 • Scripts put less stress on the server because they don’t require processing on the server once they’re downloaded, just when post-backs are made. “Post-backs” perform specific call-and-answers with the server-side code, and respond to the user immediately.

 

 1. Zašto koristimo bazu podataka na serverskoj strani ?

 

Scalability and Flexibility, High Performance, High Availability, Robust Transactional Support, Web and Data Warehouse Strengths, Strong Data Protection, Comprehensive Application Development, Management Ease, Open Source Freedom and 24 x 7 Support, Lowest Total Cost of Ownership

 

 1. Što znači GET a što POST ?

Postoje dve metode prosljeđivanja podataka HTML forme PHP dokumentu, i to su POST i GET metoda. Odabir metode prosljeđivanja podataka forme se vrši navođenjem u method argumentu <form> taga. Moguće vrednosti method argumenta zato su “post” ili “get”.

Ako odaberemo metodu GET podaci forme se šalju kroz komandnu liniju query string, tj. iza znaka ? u adress baru brauzera. Odabirom metode POST podaci nisu vidljivi u komandnoj liniji već se šalju kroz header HTTP requesta, i time se na podatke ne može uticati izmenom linka u adress baru brauzera kao što to može biti slučaj sa GET metodom.

Postoji ograničenje na količinu podataka koji se mogu poslati putem GET metode. Ograničenje zavisi od postavke samog servera i varira od 256 bita do čak 32 Kb. Zato, ukoliko se radi o formi koja u sebi sadrži polja za unos velikih tekstova GET nije dobra metoda za prosljeđivanje informacija.

Kako se odlučiti koju metodu koristiti? Metoda koja se koristi za prosljeđivanje informacija zavisi o situaciji u kojoj se nalazite. Svaka metoda ima svoje vrline i mane. Rekli smo da se u GET metodi informacije lepe na sam URL, što ovu metodu čini idealnom u slučaju kada želite omogućiti posetiocima da spreme stranicu koju gledaju u svoje favorite, jer će spremiti URL zajedno sa zalepljenim query stringom. Primer ovoga bi bio Google i njihova tražilica koja sve podatke iz formi lepi u query string baš iz tog razloga. Sa druge strane GET je vrlo nesigurna metoda jer je posetilac vrlo lako može izmeniti, i to tako što jednostavno izmeni URL u adress baru svog browsera. Iz tog razloga nije preporučljivo koristiti ovu metodu za prosljeđivanje recimo usernamea i passworda u login formama i sličnih osetljivih informacija. U suštini neka striktna pravila u odabiru metode ne postoje. Jedino pravilo koje se mora poštovati je da se obavezno mora koristiti POST metoda kada se izrađuju upload forme.

http://www.bubaj.com/index.php?post-get-metode-slanja-i-prihvata-podataka

 1. Od koje organizacije u HR dobivamo IP adresu, a od koje DNS ime ?

IP adresu dobivamo od ISP-a (Internet Service Provider), a DNS

Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom, kao i sustavom središnjih poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS (Domain Name System) sustava, ostvaruje se kroz nezavisnu organizaciju ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr). .hr domene se registriraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

 

 1. Objasniti kraticu LAMP ?

LAMP-akronim za skup paketa slobodog softvera otvorenog koda koji se odnosi na prava slova: Linkuks operativnog sustava, Apache web server, MySql Sistema za upravljanje bazama podataka. I Php(moze biti Pearl ili python isto)oni su komponente za održivi opci web server

 1. Što znači -rwx—r– oznaka ispred imena datoteke korištenjem ls-l naredbe ?
 2. Objasniti pojam program interpreter ? ( Navesti barem dva interpretera)
 3. Objasniti pojam locahost ?
 4. Kad u browser unesemo 192.168.5.1:443 što radimo ?
 5. Koje vrste datoteka se nalaze u /etc direktoriju ?
 6. Objasniti pojam user i superuser.

In computing, the superuser is a special user account used for system administration. Depending on the operating system (OS), the actual name of this account might be rootadministratoradmin or supervisor. In some cases, the actual name of the account is not the determining factor; on Unix-like systems, for example, the user with a user identifier (UID) of zero is the superuser, regardless of the name of that account;[1] and in systems which implement a role based security model, any user with the role of superuser (or its synonyms) can carry out all actions of the superuser account. The principle of least privilege recommends that most users and applications run under an ordinary account to perform their work, as a superuser account is capable of making unrestricted, potentially adverse, system-wide changes.

 1. Da li na jednom stroju možemo imati više web siteova ?

Pa ne živimo u kamenom dobu da ih ne bi mogli imati  više J

 1. Kako se definira početak i kraj HTML dokumenta ?
 2. Koje su osnovne značajke Raspberry Pi 3 mikrokompjutera ?

Raspberry Pi 3 je dimenzijama malo, PC karakteristikama slabo, ali funkcionalno, I za učenje (prije svega programiranja, ugrađenih sustava, raznoraznih vanjskih uređaja, te Linux operativnog sustava, itd.) sasvim dostatno, single-board mikroračunalo. Sadrži (može sadržavati) sve komponente koje su potrebne da bi se sustav nazvao računalom. Središte Rpi-a je Broadcommov “System on a chip” (SoC) ARM procesor koji, osim CPU-a, sadrži u GPU. RAM memorija (1 GB) se nalazi odmah ispod procesora. RPi 3 također sadrži 4 USB 2.0 sučelja, jedno Ethernet 10/100 LAN sučelje, HDMI video izlaz (kojim se spaja na prikaz), Micro USB sučelje za napajanje, Wi-Fi modul, slot za MicroSD karticu (na koju se smjesti OS i koja predstavlja prostor za pohrtanu podataka na RPi-u), te GPIO.

 1. Koji je napon na kojem radi Raspberry , te koliko struje troši u radu ?
 2. Opisati pojam GPIO.

GPIO – General Purpose Input/Output – generički pin koji nema unaprijed definiranu svrhu i po defaultu je neiskorišten. Npr. Acer ga koristi za uključivanje pojačala za zvučnike laptopa i uključivanje vanjskih slušalica. Možemo recimo i priključiti video kameru ili razne senzore.

 1. Nabrojite s kojim operacijskim sustavima možete upravljati sa Raspberry Pi mikrokompjuterom.

Raspbian, Arch Linux ARM, OpenELEC, Kali,(Linux), Fedora Remix, Raspbmc

RTAndroid(Android), Windows 10 IoT Core(Windows)

 1. Koji programski jezici su predviđeni za rad sa Raspberry Pi mikroračunalom ?

Java, JavaScript, Python, HTML5,c, c++, Pearl…

 1. Objasniti pojam Shell-a.

Shell je poseban interaktivan alat koji omogućava pokretanje programa, obradu teksta, manipulaciju datotekama, manipulaciju datotečnim sustavima, upravljanje procesima, nadzor sustva i još puno toga. Ukratko, glavni posao shella je pretvoriti korisnikove naredbe u jezik razumljiv sustavu.

 1. Koje informacije dobivamo koristeći naredbu ls -l ?

 

 1. Koje su značajke programskog jezika Python ?
 2. Objasniti pojam immutable.

Objekti kojima se vrijednost(i) mogu mijenjati bez promjene identiteta zovu se promjenljivi (engl. mutable) objekti, a oni kojima se vrijednost ne moºe mijenjati bez stvaranja novog objekta istog tipa zovu se nepromjenljivi (engl. immutable) objekti. Promjena vrijednosti objekta obi£no se dogaža pridruºivanjem razli£itih literala ili djelovanjem metode na vrijednost objekta. Literal ozna£uje vrijednost podatka koja se neposredno, direktno, pojavljuje u programskoj naredb

 1. Objasniti pojam objekta.

Sve podatčane vrijednosti u Pythonu predstavljene su objektima, a svaki objekt ima svoj tip ili vrstu. Literal označuje vrijednost podatka koja se direktno pojavljuje u programskoj naredbi

 1. Objasniti pojam biblioteke.

 

 1. Ojasniti pojam liste.

Lista, listina ili popis je promjenljiv poredani niz £lanova objekata. £lanovi u listi su bilo kakvi objekti

razli£itih tipova. Lista se denira nabrajanjem £lanova odijeljenih zarezima (,) i smje²tenih unutar

uglatih zagrada ([ ]). Dopu²teno je iza zadnjeg £lana liste, ostaviti jo² jedan zarez. Prazna lista se

ozna£ava praznim parom uglatih zagrada. Evo nekih primjera:

18 Tipovi podataka

[42, 3.14, ‘zdravo’ ] # Lista s tri £lana

[123] # Lista s jednim £lanom

[‘a’, [-45j, ‘b’], 4.5] # ugnjeºdena lista s tri £lana

[ ] # Prazna lista

 1. Objasniti pojam n-torke (tuple).

N-terac je nepromjenljivi niz £lanova. ƒlanovi u n-tercu su bilo koji objekti, istih ili razli£itih tipova. Nterac

se denira nabrajanjem objekata odvojenih zarezima (,). Zadnjem £lanu u nizu takodjer se moºe

dodati zarez. N-terac sa samo jednim £lanom mora imati zarez na kraju, jer ina£e gubi tip n-terca.

Prazan n-terac je ozna£en s praznim parom zagrada. £lanovi se mogu grupirati, pa nastaju ugnjeºdeni

n-terci.

(100, 200, 300) # N-terac s tri clana

(3.14,) # N-terac sa samo jednim clanom

( ) # Prazan n-terac

Za generiranje n-terca, osim nabrajanjem, mogu¢e je pozvati i ugraženu funkciju ‘tuple()’. Ako je

x neki niz, onda tuple(x) vra¢a n-terac s £lanovima jednakima £lanovima niza x.

>>> x=’abrakadabra’

>>> tuple(x)

(‘a’, ‘b’, ‘r’, ‘a’, ‘k’, ‘a’, ‘d’, ‘a’, ‘b’, ‘r’, ‘a’)

>>> y=’sezame’

>>> (x,y)

(‘abrakadabra’, ‘sezame’)

 1. Objasniti pojam riječnika (dictionary).

Python nudi jednu vrstu preslikavanja, rje£nik (engl. dictionary). Knjiºni£ki i ekstenzijski moduli

pruºaju jo² vrsta preslikavanja, a druge moºe na£initi korisnik sâm. Klju£evi u rje£niku mogu biti

razli£itih tipova, ali moraju biti jednozna£ni (engl. hashable). Vrijednosti u rje£niku su takožer objekti

i to mogu biti razli£itih tipova. £lan u rje£niku je par kju£/vrijednost (engl. key/value). O rje£niku se

moºe razmi²ljati kao o asocijativnom polju.

Eksplicitno stvaranje rje£nika provodi se nizom parova klju£:vrijednost odvojenih zarezima, koji se

smje²taju unutar viti£astih zagrada. Dopu²ten je i zarez nakon zadnjeg £lana. Ako se klju£ pojavljuje

vi²e od jednom u rje£niku, samo se jedan od £lanova s tim klju£em sprema, jer klju£ mora biti jedincat.

Drugim rije£ima, rje£nici ne dozvoljavaju duplikate klju£eva. Prazan se rje£nik ozna£uje parom praznih

viti£astih zagrada. Evo nekih rje£nika:

{‘x’:42, ‘y’:3.14, ‘z’:7} # Rjecnik s tri clana i string kljucevima

{1: 2, 3:4} # Rjecnik s dva clana i cjelobrojnim kljucevima

{ } # Prazan rjecnik

Tvorbu rje£nika mogu¢e je izvesti i s pomo¢u ugražene funkcije dict(). Na primjer:

>>> dict([[‘a’,12],[‘b’,54]])

{‘a’: 12, ‘b’: 54}

>>> dict(a=’zagreb’, d=’ogulin’, e=’Osijek’)

{‘a’: ‘zagreb’, ‘e’: ‘Osijek’, ‘d’: ‘ogulin’}

>>> dict([[12,’akumulator’],[‘baterija’,4.5]])

{‘baterija’: 4.5, 12: ‘akumulator’}

dict( ) bez argumenata stvara i vra¢a prazan rje£nik. Ako se klju£ pojavljuje vi²e nego jednom u

popisu (argumentima funkcije dict), samo ¢e se posljednji £lan s tim kju£em zadrºati u rezultiraju¢em

rje£niku.

 1. Objasniti razliku između interpretera i kompajlera.
 2. Što omogućava biblioteka gpio ?

GPIO (general purpose input/output) These pins are a physical interface between the Pi and the outside world. At the simplest level, you can think of them as switches that you can turn on or off (input) or that the Pi can turn on or off (output). Seventeen of the 26 pins are GPIO pins; the others are power or ground pins. You can program the pins to interact in amazing ways with the real world. Inputs don’t have to come from a physical switch; it could be input from a sensor or a signal from another computer or device, for example. The output can also do anything, from turning on an LED to sending a signal or data to another device. If the Raspberry Pi is on a network, you can control devices that are attached to it from anywhere** and those devices can send data back. Connectivity and control of physical devices over the internet is a powerful and exciting thing, and the Raspberry Pi is ideal for this.

 1. Objasniti pojam headless upravljanje sa Raspberry Pi mikroračunalom ?
 2. Kako se zove grafičko sučelje na Raspberry Pi 3 mikroračunalu ?(nabroji najmanje dva )

Pixel, Maynard, Xfce.

 1. Kojom naredbom dobivamo informaciju o zauzetosti RAM memorije ?
 2. Koja jedinica preuzima funkciju hard diska ?

Micro sd kartica.

 1. Kako se zove operacijski sustav za upravljanje Raspberry Pi računalom ?

Raspberry Pi 3 B ima u sebi A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU.To je skalarni procesor.

RISC je kratica za Reduced Instruction Set Computer ili tip središnje jedinice (procesora) sa smanjenim skupom naredaba. Filozofija RISC-a svodi se na:stvaranje procesora s manjim opsegom naredaba,povećanjem broja registara dostupnim CPU,stavljanjem cache memorija na CPU, korištenje tzv. pipelining-a koji omogućuje izvršavanje više naredaba unutar jednog otkucaja unutarnjeg sata CPU-a

Skalarni RISC barata skalarnim tipovima podataka (cjelobrojnim operandima i operandima s pomičnim zarezom)

 • mali skup (strojnih) instrukcija;
 • instrukcije su čvrste duljine (npr. 32 bita);
 • većina instrukcija su tipa registar-registar;
 • load/store arhitektura;
 • CPI – jedna perioda taktnog signala potrebna je za većinu instrukcija;
 • tipične frekvencije taktnog signala od 200, preko 800 i više MHz;

 

 1. Iz kojeg operacijskog sustava je nastao Raspbian ?

Linux

 1. Koje serijske protokole za razmjenu informacija može koristiti Raspberry Pi mikroračunalo ?
 2. Koja klasa microSD kartice je prikladna za rad sa Raspberry Pi mikroračunalom ?

Definitivno klasa cener (čitaj 10) zbog brzine (čitanja, pisanja).

 1. Kojom naredbom se ispisuje sadržaj jednog direktorija ?

ls -a

 1. Što je rezultat naredbe cd – ?

Move one directory back from where you are now.

 1. Objasniti pojam SoC (System on Chip).

System on Chip (Soc) kao pojam označava integraciju svih komponenata u jedan čip preko kojeg se mogu obrađivati kako digitalni tako i analogni signali. Tipična primjena ovakvih uređaja su embeded sistemi. S druge strane System on Chip predstavljaju uređaje koji su dizajnirani za mobitele i tablet računare. Ovo svojstvo omogućava istim uređajima dramatično povećanje vijeka trajanja baterije, odnosno smanjenje energije koje je potrebno imati za njihov rad.

SoC predstavljaju ARM bazirane sisteme koje razvijaju microsoftovi partneri NVIDIA Corp., Qualcomm Inc. i Texas Instruments Inc. Tehnologiju koja je demonstrirana na razlčitim uređajima sastojala se od hardverskog ubrzanja grafike i media playbacka, kao i uređaje na kojima je demonstriran rad Office 2010 programa u prirodnom obliku, demonstrirajući printanje dokumenta iz MS Worda.

 1. Kako se označava početni(glavni) direktorij ?
 2. Kako se kopira sadržaj operacijskog sustava koji koristi Raspberry Pi na microSD karticu na Windows platformi?
 3. Kako se kopira sadržaj operacijskog sustava koji koristi Raspberry Pi na microSD karticu na Linux platformi ?
 4. Kako se kopira sadržaj operacijskog sustava koji koristi Raspberry Pi na microSD karticu na Raspbian platformi ? (CLI)
 5. Na koji način dobivamo help informacije na Raspberry Pi mikroračunalu ?(GUI)
 6. Koja arhitektura procesora se koristi u Raspberry Pi mikroračunalu ?

ARM arhitektura.

 

 
Za pripremu odgovora o Raspberry Pi mikrokompjuteru konzultirajte stranice www.raspberrypi.org i elinux.org te Linux-Kacper pdf materijala.

 

Molim da na postavljena pitanja odgovorite s nekoliko rečenica kako bi se mogao vidjeti             kontekst u kojem se određeni pojam objašnjava. Ne zaboravite da ste završna godina        ovog Veleučilišta , te da se na taj način pripremate kako ćete u praksi odgovarati na      postavljena pitanja.

 

03/04/2017.

Mreze

1. Koja je uloga ARP protokola ?
Address Resolutuion Protocol. On razlučuje (mapira) adrese trećeg (network) sloja sa adresama drugog (data-link) sloja, najčešće je u pitanju IP-MAC mapiranje. Funkcionira tako da host traži koja je MAC adresa hosta s određenom IP adresom. Šalje ARP requestove koji su poruke broadcast tipa (svima u lokalnoj mreži), a host sa zadanom IP adresom (onaj čiju MAC adresu tražimo) će taj ARP request obraditi i vratiti svoju MAC adresu (ARP reply), tako da će host koji je poslao request sada imati u svojoj ARP tablici (cache-u) taj IP-MAC par. Također će i host koji je odgovorio sa reply-em u svoju ARP tablicu unijeti IP-MAC par prvog hosta (koji je poslao request).
2. Koje informacije sprema ARP protokol u cache ?
Informacije o IP adresi i MAC adresi hosta s kojim je kompletirano ARP razlučivanje (uz takav ARP zapis će stajati da je tip “dynamic”), te također IP i MAC adresa zapisa koji su unešeni ručno (putem softvera ili su ugrađeni, uz takav zapis će pisati tip “static”). Kraće rečeno, ARP daje informacije s kojim računalima je naše računalo do tog trenutka komuniociralo.
3. Objasniti pojam ARP cache memorije.
–Vidi prethodni odgovor i dodaj ovom–
Da hostovi ne bi svaki put ispočetka kada šalju pakete korisnog mrežnog prometa ili ostvaruju konekciju prema drugom hostu radili IP-MAC mapiranje, ARP protocol sprema te podatke u ARP cache (ARP tablicu). ARP zapis ne stoji beskonačno u cache-u, te se briše ako se ne koristi neko vrijeme (tipično npr. 60 sekundi na Linux sustavima).
4. Gdje se nalazi ARP cache memorija ?
Nalazimo je u svakom uređaju koji sudjeluje u IP prometu, pri čemu najviše mislimo na end node-ove (osobna računala, servere, itd) i routere. Switchevi tipično nemaju ARP tablicu (klasični L2 switchevi).
5. Koja je uloga ping naredbe?
Ping naredba (koristi ICMP protokol) služi za testiranje povezivosti između dva hosta, pišemo je u obliku ping [adresa]
npr.
ping 192.168.1.87
te ako se paketi vrate, znači da povezivost postoji.
6. Koje informacije “vraća” Ping naredba ?
Vraća informaciju od kojeg hosta trebamo dobiti reply (od onog kojeg smo u argumentu naredbe označili IP adresom), te:
Ako postoji povezivost vratiti velilčinu ICMP paketa u bajtima (Windows) ili redni broj paketa (Unix), vrijeme puta u milisekundama te TTL (Time to live) informaciju
Ako ne postoji povezivost, poruku o grešci (npr. “Destination host unreachable”).
7. Koja je uloga traceroute naredbe ?
Tom naredbom, kojoj kao argument zadajemo IP adresu ili URL/ime hosta, vidimo kojom rutom (prikazanom kao popis hopova) prolazi mrežni promet na putu do destinacije zadane u argumentu
8. Koje informacije “vraća” traceroute naredba ?
Na početku imamo informaciju koju krajnju destinaciju traceroute-amo, u formi domene (npr. google.com) i njenu IP adresum te maksimalan broj hopova (npr. 30) I veličinu paketa (npr 60 byte-ova). Zatim slijedi popis hopova, a svaki ima redni broj, lokaciju (IP adresu i/ili ime hosta) te 3 round-trip time informacije, koliko paketa (po defaultu) naredba vraća za svaki hop.
9. Koja je uloga nmap naredbe ?
nmap (skraćeno od “network mapper”)je open-source mrežni alat u Unix sustavima (u novije vrijeme i Windows) i “security scanner” kojime možemo prikupiti različite informacija o hostovima u mreži. Koristeći ga, u stanju smo vidjeti koji se sve hostovi nalaze u mreži, koji su portovi (samim time i servisi, aplikacije) otvoreni na određenom hostu, koji OS host koristi, postavke vatrozida, te mnoge druge postavke i funkcionalnosti hostova. Postoji i GUI verzija nmapa – Zenmap.
10. Koje informacije “vraća” nmap naredba ?
Možemo vidjeti:
– koji su sve hostovi prisutni u mreži (izvodeći “ping sweep”)
– koji su portovi otvoreni na hostu (izvodeći “port scan”)
– koji operativni sustav koristi host
– funkcionalnost TCP transportnog protokola (izvodeći posebno SYN scan ili FIN scan)
Generalno, koristeći filtere možemo podešavati parametre portova, IP range-a, duljine outputa, i sl.
11. Kako možemo nmap naredbom doznati adrese svih hostova u mreži ?
Opći oblik naredbe je
nmap –sP [Ip_adresa/prefiks]
odnosno ako je naša mreža 192.168.1.0 255.255.255.0, naredba bi glasila
nmap –sP 192.168.1.0/24
prije čega moramo dodati sudo ukoliko nemamo root privilegije.
12. Koja je uloga tcpdump naredbe ?
tcpdump je alat koji nam omogućava da u realnom vremenu vidimo što točno prolazi mrežom, na način da stavlja mrežno sučelje u “promiskuitetni mod” i prijavljuje sve pakete koji prolaze mrežom. Zovemo ga još i packet analyzer-om.
13. U kojem korisničkom sučelju koristimo tcpdump naredbu ?
U CLI (command-line interface) sučelju, tj naredbenom retku.
14. Da li i kako se mogu rezultati tcpdump naredbe spremiti u datoteku za daljnu analizu, ako je moguće, kako ?
Moguće je, naredbom
tcpdump –w datoteka.pcap
pri čemu rezultate spremamo u datoteka.pcap
Također je moguće i rezultat spremiti u tekstualnu datoteku, pomoću operatora standardnog izlaza, npr:
tcpdump –i eth0 > datoteka.txt
15. Koje podatke nam “vraća” ifconfig naredba ?
Vraća podatke o aktivnim mrežnim sučeljima na hostu (Ethernet, wireless, loopback itd). Također vraća podatke o svakom sučelju ponaosob, neke od njih su:
MAC (fizička) adresa sučelja
IPv4 adresu sučelja
broadcast adresu mreže u kojoj se sučelje nalazi
subnet masku mreže u kojoj se sučelje nalazi
IPv6 adresu sučelja
broj dolaznih i odlaznih paketa i grešaka
metriku, izraženu brojem (manje je bolje)
stanje sučelja UP/DOWN
16. Zašto i kako možemo promijeniti trenutnu adresu hosta ?
Možemo iz sigurnosnih razloga (zaštite), te da zaobuđemo restrikcije ili zabrane bazirane na filtriranju IP adresa. IP adresu mijenjamo naredbom u formi
ifconfig [sučelje] [IP_adresa]
ili ako je naše sučelje npr eth1 kojem želimo doddijeliti adresu 192.168.3.52
ifconfig eth1 192.168.3.52
17. Koja je uloga programa Wireshark ?
Wireshark je besplatni open-source packet analyzer (negdje se navodi “network protocol analyzer”), koji sadrži moćne i bogate mogućnosti analiziranja i interaktivnog uvida u mrežni promet. Služi u profesionalne kao i u edukacijske svrhe.
18. Koje osnovne postavke trebamo definirati da bi Wireshark prikazao promet ?
Najčešće nije potrebno mijenjati osnovne postavke Wireshark-a. Kada se upoznamo sa njegovim radom, te se pojavi potreba za dodatnim postavkama, možemo npr. izabrati aktivno mrežno sučelje na kojem ćemo osluškivati pakete. Također, možemo podesiti:
– alatne trake
– konfiguraciju glavnog prozora
– Time format konfiguraciju
– Name resolution
– prikazivanje paketa u različitim bojama
– Auto scroll u live capture-u
– Zoom
– postavke kolona
– Coloring pravila
19. Ako želimo pratiti promet na određenom serveru što trebamo učiniti ?
Preko switcha, spojimo stanicu (npr. laptop) sa Wiresharkom na zaseban fizički port na switchu (koje konfiguriramo da bude “monitoring” port), a server na drugi port (kojeg konfiguriramo da bude “monitored” port).
20. Koja je funkcija filtera ?
Filtere u Wireshark-u koristimo kako bi osluškivali samo one pakete koji zadovoljavaju određeni kriterij, definiran filterom. Postoje capture filteri (ono što analizator zaista osluškuje) i display filteri (ono što analizator prikazuje). Filterom možemo definirati što želimo osluškivati (a sve ostalo po tom kriteriju ne) ili što ne želimo osluškivati (a sve ostalo po tom kriteriju da).
21. Gdje se nalaze dohvaćeni podaci za vrijeme rada pri korištenju Wireshark-a ?
U datotekama, najčešće .pcap (isti kao i u slučaju tcpdump-a) ili .pcapng formata.
22. Koja je korelacija datoteka s podacima korištenjem tcpdump-a i datoteka u Wiresharku ?
Cesto je korisno za hvatanje paketa pomoću tcpdump umjesto Wiresharka. Na primjer, možda želite napraviti daljinski snimanje i nemate GUI pristup ili nemate Wireshark instaliran na udaljenom računalu. A Wireshark onda može ćitati datoteke nastale tcpdumpom.
23. Kako se zove CLI verzija programa Wireshark ?
TShark.
24. Zašto su nam potrebne naredbe u CLI okruženju s obzirom na rad u Wireshark-u ?
Potrebne su nam da bi wireshark mogao obavjati automatizirane zadace koje mozemo postavlajti da se odvijaju u odredjeno vrijeme.
25. Ako želimo pratiti promet na routeru što treba učiniti s obzirom na korištenje Wiresharka ?
Stanicu sa Wiresharkom postavimo između routera i Interneta (tj WAN-a, providera), najlakše tako da imamo switch iz kojeg će jedan port voditi prema routeru (tj našoj lokalnoj mreži), drugi prema WAN-u, a preko trećeg porta ćemo Wiresharkom osluškivati promet.
26. Koje podatke “vraća” iwconfig naredba ?
Vraća podatke o svim nazočnim wireless mrežnim sučeljima na računalu. Podaci su:
– naziv wireless standarda (802.11 bgn)
– ESSID (Extended Service Set Identifier), odnosno ime wireless mreže
– Mode: da li je managed, ad hoc, master, repeater, secondary, monitor ili auto
– frekvenciju
– MAC adresu access pointa
– Bit Rate u Mbps
– snagu odašiljanja u dBm
– postavku upravljanja energijom
– kvalitetu linka
– greške prilikom primitaka paketa
27. Na kojoj frekvenciji radi Wi-Fi ?
2.4 GHz – danas (još uvijek) najčešća i najkorištenija ferkvencija, iako sve više opreme podržava 5 Ghz
28. Da li je moguće imati više IP adresa na istoj mrežnoj kartici ?
Jeste. U Linuxu se to može između ostalog tako da je jedna adresa (recimo na eth0) primarna, a ostale su aliasi. Također, kod virtualizacijskih platformi (virtualizacije općenito) je uobičajeno imati više IP adresa na jednoj kartici.
29. Gdje nalazimo opis korištenja ifconfig naredbe ?
U manualu. Dobijemo ga naredbom
man ifconfig
Iako možemo koristiti I sljedeće naredbe:
info ifconfig
ifconfig –h
whatis ifconfig
30. Koje su osnovne značajke Raspberry Pi 3 mikroračunala ?
Raspberry Pi 3 je dimenzijama malo, PC karakteristikama slabo, ali funkcionalno, i za učenje (prije svega programiranja, ugrađenih sustava, raznoraznih vanjskih uređaja, te Linux operativnog sustava, itd.) sasvim dostatno, single-board mikroračunalo. Sadrži (može sadržavati) sve komponente koje su potrebne da bi se sustav nazvao računalom. Središte Rpi-a je Broadcommov “System on a chip” (SoC) ARM procesor koji, osim CPU-a, sadrži u GPU. RAM memorija (1 GB) se nalazi odmah ispod procesora. RPi 3 također sadrži 4 USB 2.0 sučelja, jedno Ethernet 10/100 LAN sučelje, HDMI video izlaz (kojim se spaja na prikaz), Micro USB sučelje za napajanje, Wi-Fi modul, slot za MicroSD karticu (na koju se smjesti OS i koja predstavlja prostor za pohrtanu podataka na RPi-u), te GPIO.
31. Koji operacijski sustav pokreće Raspberry Pi 3 mikroračunalo ?
Neka od distribucija Linuxa – najčešće je to Raspbian (posebna distribucija Linuxa razvijena za RPi).
32. Što je Linux ?
Linux je, u najispravnijem značenju, zapravo samo kernel (jezgra) Linux-temeljenih OS-ova. Kernel je najniža razina OS-a koja izravno komunciira sa procesorom, memorijom i preiferijama.
33. Što znači da je procesor u Raspberry Pi 3 mikroračunalu RISC arhitekture ?
RISC (Reduced instruction set computing)je vrsta mikroprocesora arhitekture koja koristi mali, visoko optimiziran skup uputa. Određene značajke dizajna su karakteristične za većinu RISC procesora:
• jedan ciklus vremena izvršenja: RISC procesori imaju CPI (sat po instrukciji) jednog ciklusa. To je zbog optimizacije svake instrukcije na CPU
• cjevovod: tehnika koja omogućuje simultano izvršavanje dijelova ili faza, instrukcija za učinkovitije obrade instrukcija
• Veliki broj registara: RISC filozofija općenito uključuje veći broj registara kako bi se spriječilo u velikim količinama interakcija s memorijom
34. Što znači kratica GPIO, te zašto se koristi ?
GPIO – General Purpose Input/Output – generički pin koji nema unaprijed definiranu svrhu i po defaultu je neiskorišten. Npr. Acer ga koristi za uključivanje pojačala za zvučnike laptopa i uključivanje vanjskih slušalica. Možemo recimo i priključiti video kameru ili razne senzore.
35. Gdje se nalazi operacijski sustav u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ?
Na MicroSD kartici.
36. Nabrojite barem 4 programska jezika koje koristimo u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ? Scratch, python, html 5, javascript, java, jquery, c, c++, perl, erlang.
37. Što znači connection veza a što connectionless ?
U connectionless vezi tok podataka se dijeli na segmente(datagrame), a koristi se za VoIP i video streaming što znači da su sitne greške zanemarive i prije slanja nije potrebno uspostaviti vezu.
Connection veza je spojno orijentirana, što znači da mora postojati otvorena veza između 2 stroja, iza svakog bloka se traži potvrda, a ako nema potvrde blok se ponovno šalje.
38. Nabrojite koje “desktop environment-e” poznajete u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ?
Pixel, Maynard, Xfce.
39. Kojom naredbom instalirate aplikacije iz repozitorija na net-u na Raspberry Pi 3 ?
sudo apt-get install [ime aplikacije]
40. Da li HTTP protokol connectionless ?
Jeste.
41. Koju poruku šalje učesnik u connection vezi kojom najavljuje kraj komunikacije ?
Domaćin A, koji treba da prekine vezu, šalje posebnu poruku sa FIN (kraj) zastavu, što znači da je završio slanja podataka.
Domaćin B, koji prima FIN segment, ne prekidati vezu, ali ulazi u “passive close” (CLOSE_WAIT) stanje i šalje ACK za FIN natrag u domaćina A. Sada je domaćin B ulazi u LAST_ACK stanje. U ovom trenutku domaćin B više neće prihvatiti podatke iz domaćin, ali može nastaviti Prijenos podataka domaćinu A. Ako domaćin B nema podataka za prijenos na host A će B također prekinuti vezu slanjem FIN segment.
Kada je domaćin A dobiva posljednju ACK od domaćina B, on ulazi u (TIME_WAIT)
stanje, i šalje ACK natrag u domaćinu B.
Domaćin B dobiva ACK od domaćina A i zatvara vezu.
42. Koju poruku šalje učesnik tražeći početak connection veze ?
Domaćin A koji treba inicijalizirati vezu šalje SYN (sinkronizirani) paket s predloženim brojem početne sekvence na odredište domaćin B.
Kad je domaćin B prima SYN poruku, ona se vraća paket s obje SYN i ACK zastave postavljene u TCP zaglavlju (SYN-ACK).
Kada je domaćin A primio SYN-ACK, šalje natrag ACK (potvrde).
Domaćin B prima ACK i u ovoj fazi je veza uspostavljena.
43. Koju poruku šalje primaoc poruke da je podatak prihvaćen ?
42. pitanje
44. Ako je adresa mreže 192.168.5.0/24 koja bi trebala biti adresa default gateway-a ?
192.168.5.1
45. Ako HTTP protokol “sluša” na portu 80, što to znači ?
Port 80 je primarni port korišten od strane www sustava. Web serveri (poslužitelji) otvaraju ovaj port slušajući dolazne veze od web preglednika. Slično tome, kada web preglednik daje udaljenu adresu pretpostavlja se da će udaljeni web poslužitelj slušati za povezivanje na port 80 na toj lokaciji.
46. Koliko mogućih portova postoji u komunikaciji između dva hosta ?
65536 portova
47. Objasniti pojam “poznatih portova”, koliko ih ima ?
“Poznati portovi” se nalaze u range-u od 0 do 1023. Portovi su registrirani kod IANA (Internet Assigned Numbers Authority) za aplikacije. Oni koriste procese sustava koji pružaju široke vrste mrežnih usluga.
48. Što se događa sa neispravnom porukom koja dođe do switch-a ?
Ako poruka koja dođe do switcha ima grešku u svom crcu onda switch odbacuje tu poruku I ne prosljeduje ju do njezine destinacije.
49. Što se događa sa porukom o pogrešci kada dođe do switch-a ?
trebalo bi isto biti ko I 48. pitanje da otpacuje okvire kojima je detektirana pogreska. :S

Baze drugi kolokvij

 1. Primjeri pitanja za drugi kolokvij iz baza podataka II
 2. Koji su sistemski mehanizmi za ponavljanje neplanirano završenih transakcija?

sistem izvršava implicitnu ROLLBACK naredbu

sastoji se od poništavanja učinjenih promjena nad bazom

izvršava se čitanjem svih podataka unatrag iz log datoteke koji pripadaju toj transakciji do podatka o početku transakcije (BEGIN TRANSACTION)

svaka promjena se poništava primjenom odgovarajuće UNDO-operacije

kod oporavka od pada jedne transakcije nikada se ne koristi REDO operacija

 1. Što je rezerva kopija baze podataka i kada se koristi?

Rezervna kopija baze podataka (backup copy) dobiva se snimanjem cijele baze podataka na magnetske trake, i to u trenutku kada je baza u konzistentnom stanju.

Za vrijeme kopiranja ne smije se obavljati nikakva transakcija koja mijenja podatke.

Stvaranje rezervne kopije je dugotrajna operacija, koja osim toga ometa redovni rad korisniku.

Kopiranje se obavlja periodički u unaprijed predviđenim terminima npr. jednom tjedno.

Oporavak baze podatka odnosi se na obnavljanje podataka u slučaju kada dođe do greške u transakciji, u sistemu ili u mediju (disku).

Ovisno o vrsti greške upravljač oporavka (Recovery Manager) kao komponenta DBMS-a, poduzima akcije da bi obnovljenim podacima zadovoljio (privremeno narušene) uvjete integriteta baze.

 1. Što je log datoteka?.

U log datoteku (log file) bilježi se povijest rada svake transakcije.

Za svaku transakciju log datoteka sadrži:

identifikator transakcije

adresu svakog podatka kojeg je transakcija stvorila ili promjenila zajedno s prethodnom vrijednošću tog podatka (pre-image) i sa novom vrijednošću (post-image)

kontrolne točke (checkpoints) u napredovanju transakcije

točke isporuke (commintments) To je kontrolna točka kojom transakcija u log datoteci bilježi operacije koje je uspješno završila.

Ako je transakcija zbog nečega prekinuta, ne bilježi točku isporuke u log datoteku, pa DBMS ne prenosi njene promjene u bazu podataka.

 1. Kako teče proces protokol dvofaznog zaključavanja?

Serijalizabilni redoslijed izvršavanja osigurava svojstvo izolacije (I iz ACID-a).

Serijalizabilnost redoslijeda izvršavanja je osigurana ako sve transakcije poštuju protokol dvofaznog zaključavanja:

prije obavljanja operacije nad objektom (npr. n-torkomiz baze),  transakcija mora za taj objekt zatražiti ključ

nakon otpuštanja ključa transakcija ne smije više zatražiti  nikakav ključ

transakcije koje poštuju 2PL protokol imaju 2 faze – fazu pribavljanja ključeva (faza rasta – growing phase) i fazu otpuštanja ključeva (fazu sužavanja -shrinking phase)

 1. Što su vremenski žigovi i kada se koriste

Svakoj se transakciji pridružuje identifikacijski broj, ili vremenski žig. U slucaju ˇ jednoprocesorskog sistema, žig može biti trenutak pocetka ˇ transakcije. Istovremeni pristup odvija se tako da se sva citanja ˇ i upisi istog podatka obavljaju u redoslijedu vremenskih žigova prigodnih transakcija. Time se garantira serijabilnost: Ukupni ucinak ˇ svih transakcija je isti kao da se svaka od njih izvršava trenutacno, ˇ u svom posebnom vremenskog trenutku.

Nisam sigura za ovo!

 1. Koje se sve informacije pamte u log datoteci?

Trece pitanje

 

 1. Koje se osnovne karakteristike skladišta podataka?

DW je baza podataka koja sadrži povijesne nepromjenjive podatke koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju.

Podaci se izvlače iz raznovrsnih izvora te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima.

u logičkom smislu je centralizirana baza podataka

sadržaj su povijesni nepromjenjivi podaci koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju

podaci se izvlače iz operativnih baza podataka, datoteka i drugih raznovrsnih izvora,  te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima

periodički se osvježava

 1. Koja je uloga sustava za potporu odlučivanju (Decision Support System)?

Glavna zadaća sustava za podršku odlučivanju je osiguranje kvalitetne informacije, čiji prikaz i brzina pristupa odgovaraju menadžeru u procesu odlučivanja.

Te informacije moraju imati što veću izražajnu snagu, odgovarajući oblik i obuhvat, uz mogućnost projekcija i prognoziranja.

Postoji sve više podataka i informacija, ali nema dovoljno

informacija za donošenje odluka.

Potrebno je oblikovati procese koji će prikupljati podatke i transformirati ih u informacije i znanje.

 1. Od kojih se koraka sastoji proces skladištenja podatka?

Izvlačenje, transformacija i učitavanje podataka

Spremanje i upravljane podacima

Korištenje podataka kao potpora odlučivanju

 1. Što je ETL proces?

ETL je skup procesa koji ima za cilj ekstrahirati odnosno zahvaćati ili vaditi (Extrac), transformirati odnosno preoblikovati (Transform) i puniti ili unositi (Load) podatke iz jednog ili više transakcijskih sustava u DW.

Unutarnji i vanjski izvori podataka pune DW.

Postupcima ekstrakcije i transformacije, koji predstavljaju vezu DW s okolinom dobivaju se osnovni podaci.

Postupci kojima se podaci prevode iz izvornog oblika u oblik pogodan za potrebe DW (dimenzijski model)

za ETL proces postoji niz gotovih programskih rješenja

podaci se selektivno odabiru i prilagođavaju strukturi DW

 1. Što je Izvlačenje podataka (Extracting) u procseu izgradnje skladišta podataka?

Odabir podataka koji su najkvalitetniji i najrelevantniji za poslovnu analizu

Čitanje i razumijevanje izvornih podataka

 

Meta podaci (podaci o nazivu datoteka, polja, ograničenjima i tipovima podataka, domene…)

Korištenje metapodataka izvora

Definiranje metapodataka sustava skladištenja

 1. Što je interaktivno analitičko procesiranje OLAP (On-Line Analytical Processing)

OLAP je pristup analizi i izvještavanju koji omogućuje korisniku da lako i selektivno izdvaja i pregledava podatke sa različitih stajališta temeljeno na multidimenzijskoj strukturi podataka zvanoj kocka

 1. Nabrojite razine izolacije?

Izoliranost je svojstvo koje omogućuje da sve dok transakcija nije izvršena, rezultati transakcije budu nevidljivi ostalim transakcijama.

Postoje 4 razine izoliranosti:

Read uncommitted (neizvršeno čitanje) – čitanje bez zaključavanja

Read committe (izvršeno čitanje)- zahtijeva dijeljeno zaključavanje za sve zapise koji su

dohvaćeni upitima- otključava zapise odmah nakon što su pročitani

Repeatable read (ponavljano čitanje) – zahtijeva dijeljeno zaključavanje za sve zapise koji su

dohvaćeni upitima – podaci ostaju zaključani do kraja transakcije

Isolated

 1. Kako se definiraju razine izolacije?

Definiraju se na razini transakcije. Za razlicite transakcije moguce je definirati razlicite razine izolacije. Promjenom razine izolacije mijenja se ponasanje transakcije pri postavljanju kljuceva za citanje.

 1. Objasnite READ UNCOMMITTED razinu izolacije?

READ UNCOMMITTED – prljavo čitanje

Najniži nivo izolacije.

Moguće pročitati “prljave” ili nepotvrđene n-torke.

Osigurava samo da se ne mogu čitati fizički oštećeni podaci.

Čitaju se svi traženi podaci bez zaključavanja i bez provjere da li su možda zaključani → pojava sablasnih n-torki.

KORISTI SE u slučajevima:

– kad se pristupa “statičkim” podacima,

– kad samo jedan program koristi bazu podataka,

– kad se ne zahtijeva apsolutna preciznost podataka

 1. Objasnite COMMITTED READ razinu izolacije?

COMMITTED READ – čitanje potvrđenih n- torki

Ne čita “prljave” n-torke.

Mogu se javiti fantomske n-torke ili nekonzistentni podaci.

Proces koji čita provjerava da li je trenutno traženi podatak zaključan za pisanje → n-torka se neće moći pročitati.

Podaci se ne zaključavaju. Ne utječe na izmjene, jer se svaki podatak zaključava prilikom izmjena.

Podatak koji je pročitan već u sljedećem trenutku može biti izmijenjen ili obrisan.

KORISTI SE: samo ukoliko se n-torke koje se čitaju koriste kao nezavisne jedinice, tj. pročitana vrijednost se neće koristiti kao referentna u daljnjim operacijama

 1. Objasnite postupak oporavka baze u slučaju pada medija?

Odmotavanje unaprijed (roll-forward) primjenjuje se kod većih oštećenja baze. Zahtijeva checkpoint u log datotci u kojoj je baza još bila konzistentna.

Procedura oporavka:

Uspostavlja se stanje baze zabilježene zadnjom rezervnom kopijom (Database Recovery)

U log datoteci se određuje zadnji checkpoint koji odgovara trenutku kada je napravljena kopija baze.

ponovo se izvode sve transakcije iz log datoteke

 1. Koja je funkcija upravljača oporavka (Recovery Manager)?

Komponenta DBMS odgovorna za oporavak baze od pada transakcije, sistema ili medija.

Njegova se aktivnost globalno sastoji od sledećih akcija:

periodično prepisuje bazu podataka (backup) na medij za arhiviranje.

upis stanja izvršavanja svih transakcija u log datoteku (dnevnik transakcija, sistemski log, transakcijski log)

 

 1. Kako se može pridonijeti sigurnosti baze dodjeljivanjem ovlasti i dozvola pristupa?

Korisnicima se dodjeljuju minimalno potrebne ovlasti prema ‘least privilege’ načelu.

Dozvoljava se pristup samo onim podacima baze i funkcionalnostima DBMS-a koji su korisnicima neophodno potrebni, obzirom na status i opis posla.

Ograničenja se ugrađuju izravno u DBMS, a ne u aplikaciju koja pristupa bazi podataka.

Osim izravnog dodjeljivanja ovlasti pojedinim korisničkim računima, dobar način je oblikovanje “uloga” (eng. roles) kojima se dodjeljuju pojedine ovlasti.

Svakom korisniku dodaju se  “uloge” koje mu pripadaju. Na taj način jedan korisnik može imati više uloga, a olakšano je dodjeljivanje i oduzimanje ovlasti vezanih uz radne zadatke.

Ažuriranje ovlasti korisnika prilikom svake promjene radnog mjesta ili radnog zadatka.

 1. Koja je razlika između sustava za obradu transakcija i sustava za potporu odlučivanju?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisam siguran dal je to to!

 1. Koja je glavna zadaća sustava za potporu odlučivanju?

Glavna zadaća sustava za podršku odlučivanju je osiguranje kvalitetne informacije, čiji prikaz i brzina pristupa odgovaraju menadžeru u procesu odlučivanja.

Te informacije moraju imati što veću izražajnu snagu, odgovarajući oblik i obuhvat, uz mogućnost projekcija i prognoziranja.

Postoji sve više podataka i informacija, ali nema dovoljnoinformacija za donošenje odluka.

Potrebno je oblikovati procese koji će prikupljati podatke i transformirati ih u informacije i znanje.

 1. Što je skladište podataka (DW)?

DW je baza podataka koja sadrži povijesne nepromjenjive podatke koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju.

Podaci se izvlače iz raznovrsnih izvora te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima.

u logičkom smislu je centralizirana baza podataka

sadržaj su povijesni nepromjenjivi podaci koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju

podaci se izvlače iz operativnih baza podataka, datoteka i drugih raznovrsnih izvora,  te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima

periodički se osvježava

 1. Nabrojite izvore podataka za skladište podataka.

Unutarnji podaci opisuju aktivnosti unutar poduzeća :uzimaju se iz transakcijskih podsustava

Vanjski podaci opisuju aktivnosti izvan poduzeća pribavljaju se od specijaliziranih institucija:

podaci konkurentnosti

ekonomski pokazatelji

strukovni podaci

financijski podaci

robni podaci

ekonometrijski podaci

(prihodi pojedinih skupina, ponašanje potrošača…)

meteorološki podaci

demografski podaci

marketinški podaci …

 1. Od kojih se tabela sastoji zvjezdasti dimenzijski model.

Struktura dimenzijskog je modela sastoji se od:

jedne tablice sa složenim ključem koja se naziva tablicom činjenica (fact table)

više tablica dimenzija (dimensional tables) od kojih svaka ima jednostavan ključ koji je dio složenog ključa tablice činjenica

 1. Koje podatke sadrže činjenične tablice (fact tabele) u dimenzijskom modelu?

Središnja tablica višestruko povezana s ostalim (dimenzijskim) tablicama u modelu podataka.

Sadrži dvije skupine numeričkih atributa:

ključevi dimenzijskih tablica

mjere (engl. measures)

Normalizirana je i skoro identična odgovarajućoj tablici u relacijskoj bazi

Ona je mjesto gdje se spremaju brojčani poslovni pokazatelji (npr.prihod, troškovi, prodaja u jedinicama mjere..)

Najbolje i najkorisnije činjenice su brojčane, kontinuirano vrednovane i zbrojive

Ima velik broj zapisa (od 105 na više)

Jedan red (n-torka) ne zauzima puno prostora, jer sadrži  numeričke atribute

 1. Što su dimenzijske tablice u dimenzijskom modelu?

Dimenzijska tablica odgovara subjektu/objektu koji sudjeluje u procesu koji se prati u DW.

Objašnjava činjenice pohranjene u činjeničnoj (fact) tablici, opisuje kontekst, npr.: koji je proizvod prodan, kada i kojem dućanu

Dimenzije su poslovni parametri opisani velikim brojem atributa tekstualnog oblika.

Često nastaje spajanjem više relacijskih tablica.

Dimenzijska tablica nije normalizirana

Ima jednostavan ključ (cjelobrojni tip):

– složeni ključevi izvorišnih podataka se obavezno

zamjenjuju jednostavnim (generiranim) ključem

Jedan red (n-torka) zauzima puno prostora (denormalizirana tablica, a neki atributi su znakovni nizovi)

Ima manji broj zapisa (100-105), a velik broj atributa

 1. Što je Transformacija podataka u procseu izgradnje skladišta podataka?

Priprema podataka za učitavanje u DW – transformacija u prikladni format:

Čišćenje podataka (greške, domene, nedostjući podaci…)

Provjera točnosti i kvalitete

Osiguravanje konzistentnosti podataka

Prilagodba modelu podataka

Izgradnja agregacija radi poboljšanja izvedbe čestih upita

 

Transformirani podaci moraju biti:

Točni

Relevantni za poslovne potrebe

Konzistentni

Potpuni (moraju sadržavati informacije potrebne za odgovore na poslovna pitanja)

 1. Navedite jednu od definicija poslovne inteligencije (BI)?

BI su procesi, tehnologije i alati potrebni kako bi se iz podataka dobile informacije, iz informacija znanje, a iz znanja planovi koji će omogućiti profitabilne poslovne poteze. Poslovna inteligencija obuhvaća skladištenje podataka, analitičke poslovne alate i upravljanje sadržajem/znanjem.

Poslovna inteligencija je rezultat dobro upravljanog i promišljenog procesa izvođenja novih ili prikrivenih znanja iz podataka koji se uposlovnoj svakodnevici rutinski generiraju, zahvaćaju, memoriraju i koriste.

 1. Što je Ključni pokazatelj uspješnosti (KPI) poduzeća?

Key Performance Indicators (KPI)

Ključni pokazatelj uspješnosti je mjera (metrika) koja pomaže organizaciji da definira i mjeri koliko je uspješna, s ciljem ostvarivanja napretka prema zadanim dugoročnim ciljevima.

Kada neka organizacija odredi vlastitu viziju i ciljeve, pojavljuje se potreba mjerenja uspješnosti u približavanju zacrtanim ciljevima

Preporuke kod izgradnje KPI-jeva – SMART:

Specific : jasno definirano – mora biti jasno što KPI mjeri i predstavlja

Measurable: mjerljivo

Achievable: ostvarljivo

Relevant: mora imati utjecaj na učinkovitost organizacija

Time phased: KPI mora imati vremensku dimenziju

 1. Nabrojite osnovne grupe alata poslovne inteligencije?

Sustav BI može se podijeliti na nekoliko osnovnih komponenti:

Infrastruktura – koju čine skladišta podataka, ETL alati i operativna spremišta podataka.

Funkcionalnost: predstavlja platforme BI, rudarenje podataka Data Mining, aplikacije BI (strateške, operativne i analitičke) i Ad-hoc izvještavanje. Mjerenje funkcionalnosti očituje se u povećanju efektivnosti.

Organizacija: ovu komponentu sačinjavaju informacijska /organizacijska kultura , mjerenje performansi, metodologija BI, centar BI (objedinjavanje znanja i vještina)

Poslovanje: predstavljaju ključni pokazatelji uspješnosti, trendovi transparentnost poslovanja. U ovoj se komponenti povrat na investicije očituje u osiguravanju konkurentske prednosti

Među najznačajnije komponente (alate) njene infrastrukture pripadaju:

OLAP (Online Analytical Processing) – software za multidimenzijske analize

Rudarenje podataka (Data Mining) – metodologija za traženje uzoraka i veza među podacima

Alati za upite (Query Tools) i Vizualizacijski alati (Dashboard/Scorecard alati) za sve vrste analitičko-izvještajnih sustava

 1. Što znači pojam FASMI (Fast Analysis Shared Multidimensional Information)?

FASMI (N. Pendse, R. Creeth, 1995.) je alternativni naziv i definicija OLAP-a:

Fast: Zahtjev: 1-5 sekundi, samo rijetki upiti preko 20 sekundi

Analysis:znači da se sustav mora nositi s bilo kojom poslovnom logikom i statističkom analizom koja je bitna korisniku,pri čemu ne smije biti presložena za krajnjeg korisnika (npr. ne smije se očekivati od krajnjeg korisnika da zna programirati u nekom 4GL jeziku kako bi ostvario neki izračun).

Shared:znači da sustav ostvaruje sve sigurnosne zahtjeve za tajnošću podataka (po mogućnosti na razini ćelije) i, ako je omogućeno upisivanje u skladište, odgovarajuće zaključavanje podataka

Multidimensional:  Ključni zahtjev je da sustav mora omogućiti multidimenzijski konceptualni pogled na podatke, uključujući punu potporu za (višestruke) hijerarhije.

Information : svi potrebni podaci i izvedene informacije potrebne, gdjegod se nalazile i kolikogod te informacije bile bitne za aplikaciju.

 1. Nabrojite osnovne analitičke komponente OLAP-a.

Roll-upp / Drill up

Roll-down/ Drill down (“svrdlo”)

Slicing (“rezanje sloj po sloj”)

Dicing (“rezanje na kockice“)

 1. Nabrojite snovne vrste OLAP tehnologije.

OLAP tehnologije dijele se na tri osnovne vrste s obzirom na to gdje se pohranjuju agregati:

MOLAP (Multidimensional OLAP) – agregati i podaci su u OLAP serveru  njegova prednost je brzina, a mana ogromno zauzeće prostora u slučaju postojanja većeg broja dimenzija.

ROLAP (Relational OLAP) – agregati i podaci su u relacijskoj bazi Na postojeću relaciju dodao je samo sumarizacije. njegova prednost je mali prostorni overhead, što je plaćano smanjenom brzinom.

HOLAP (Hybrid OLAP) – agregati su u OLAP serveru, podaci u relacijskoj bazi. Taj je koncept prevladao. na taj način objedinjene su i velika brzina pristupa i relativno malo zauzeće prostora.

 1. Što je rudarenje podataka (Data Mining)?

Jedno od osnova poslovne inteligencije, jer predstavlja korak analize u procesu otkrivanja znanja u bazi podataka (Knowledge Discoveryin Database – KDD).Data Mining komponenta poslovne inteligencije je namenjena menadžerima najvišeg nivoa kojima su potrebne informacije nestruktuirane prirode.Uspješnost primjene data mininga ovisi prvenstveno o stručnosti i poslovnoj sposobnosti onih koji tumače dobivene rezultate.Upravo te osobe svojim znanjem i iskustvom mogu biti sposobne neki naizgled besmislen uzorak interpretirati na  poslovno korektan i smislen način, te ga pretvoriti u vrijednu informaciju.

Data Mining predstavlja: ekstrakciju implicitnih, prethodno nepoznatih a potencijalno korisnih informacija iz podataka nauku o ekstrahiranju korisnih informacija iz baza podataka.

 1. Nabrojite neke od osnovnih tehnika Data Mining-a.

Data Mining koristi sledeće tehnike:

Neuronske mreže (Neural Networks)

Zaključivanje na osnovu slučajeva (Case-Based Reasoning – CBR)

Genetički algoritmi (Genetic Algorithms)

Stabla odlučivanja (Decision Trees)

Asocijacijska pravila (Association Rules)

Statističke metode: deskriptivne i vizuelne tehnike, klaster analize, korelacione analize, diskriminantna analiza, faktorska analiza, regresiona analiza, logistička regresija i dr.)

My WordPress Blog