Mreze

1. Koja je uloga ARP protokola ?
Address Resolutuion Protocol. On razlučuje (mapira) adrese trećeg (network) sloja sa adresama drugog (data-link) sloja, najčešće je u pitanju IP-MAC mapiranje. Funkcionira tako da host traži koja je MAC adresa hosta s određenom IP adresom. Šalje ARP requestove koji su poruke broadcast tipa (svima u lokalnoj mreži), a host sa zadanom IP adresom (onaj čiju MAC adresu tražimo) će taj ARP request obraditi i vratiti svoju MAC adresu (ARP reply), tako da će host koji je poslao request sada imati u svojoj ARP tablici (cache-u) taj IP-MAC par. Također će i host koji je odgovorio sa reply-em u svoju ARP tablicu unijeti IP-MAC par prvog hosta (koji je poslao request).
2. Koje informacije sprema ARP protokol u cache ?
Informacije o IP adresi i MAC adresi hosta s kojim je kompletirano ARP razlučivanje (uz takav ARP zapis će stajati da je tip “dynamic”), te također IP i MAC adresa zapisa koji su unešeni ručno (putem softvera ili su ugrađeni, uz takav zapis će pisati tip “static”). Kraće rečeno, ARP daje informacije s kojim računalima je naše računalo do tog trenutka komuniociralo.
3. Objasniti pojam ARP cache memorije.
–Vidi prethodni odgovor i dodaj ovom–
Da hostovi ne bi svaki put ispočetka kada šalju pakete korisnog mrežnog prometa ili ostvaruju konekciju prema drugom hostu radili IP-MAC mapiranje, ARP protocol sprema te podatke u ARP cache (ARP tablicu). ARP zapis ne stoji beskonačno u cache-u, te se briše ako se ne koristi neko vrijeme (tipično npr. 60 sekundi na Linux sustavima).
4. Gdje se nalazi ARP cache memorija ?
Nalazimo je u svakom uređaju koji sudjeluje u IP prometu, pri čemu najviše mislimo na end node-ove (osobna računala, servere, itd) i routere. Switchevi tipično nemaju ARP tablicu (klasični L2 switchevi).
5. Koja je uloga ping naredbe?
Ping naredba (koristi ICMP protokol) služi za testiranje povezivosti između dva hosta, pišemo je u obliku ping [adresa]
npr.
ping 192.168.1.87
te ako se paketi vrate, znači da povezivost postoji.
6. Koje informacije “vraća” Ping naredba ?
Vraća informaciju od kojeg hosta trebamo dobiti reply (od onog kojeg smo u argumentu naredbe označili IP adresom), te:
Ako postoji povezivost vratiti velilčinu ICMP paketa u bajtima (Windows) ili redni broj paketa (Unix), vrijeme puta u milisekundama te TTL (Time to live) informaciju
Ako ne postoji povezivost, poruku o grešci (npr. “Destination host unreachable”).
7. Koja je uloga traceroute naredbe ?
Tom naredbom, kojoj kao argument zadajemo IP adresu ili URL/ime hosta, vidimo kojom rutom (prikazanom kao popis hopova) prolazi mrežni promet na putu do destinacije zadane u argumentu
8. Koje informacije “vraća” traceroute naredba ?
Na početku imamo informaciju koju krajnju destinaciju traceroute-amo, u formi domene (npr. google.com) i njenu IP adresum te maksimalan broj hopova (npr. 30) I veličinu paketa (npr 60 byte-ova). Zatim slijedi popis hopova, a svaki ima redni broj, lokaciju (IP adresu i/ili ime hosta) te 3 round-trip time informacije, koliko paketa (po defaultu) naredba vraća za svaki hop.
9. Koja je uloga nmap naredbe ?
nmap (skraćeno od “network mapper”)je open-source mrežni alat u Unix sustavima (u novije vrijeme i Windows) i “security scanner” kojime možemo prikupiti različite informacija o hostovima u mreži. Koristeći ga, u stanju smo vidjeti koji se sve hostovi nalaze u mreži, koji su portovi (samim time i servisi, aplikacije) otvoreni na određenom hostu, koji OS host koristi, postavke vatrozida, te mnoge druge postavke i funkcionalnosti hostova. Postoji i GUI verzija nmapa – Zenmap.
10. Koje informacije “vraća” nmap naredba ?
Možemo vidjeti:
– koji su sve hostovi prisutni u mreži (izvodeći “ping sweep”)
– koji su portovi otvoreni na hostu (izvodeći “port scan”)
– koji operativni sustav koristi host
– funkcionalnost TCP transportnog protokola (izvodeći posebno SYN scan ili FIN scan)
Generalno, koristeći filtere možemo podešavati parametre portova, IP range-a, duljine outputa, i sl.
11. Kako možemo nmap naredbom doznati adrese svih hostova u mreži ?
Opći oblik naredbe je
nmap –sP [Ip_adresa/prefiks]
odnosno ako je naša mreža 192.168.1.0 255.255.255.0, naredba bi glasila
nmap –sP 192.168.1.0/24
prije čega moramo dodati sudo ukoliko nemamo root privilegije.
12. Koja je uloga tcpdump naredbe ?
tcpdump je alat koji nam omogućava da u realnom vremenu vidimo što točno prolazi mrežom, na način da stavlja mrežno sučelje u “promiskuitetni mod” i prijavljuje sve pakete koji prolaze mrežom. Zovemo ga još i packet analyzer-om.
13. U kojem korisničkom sučelju koristimo tcpdump naredbu ?
U CLI (command-line interface) sučelju, tj naredbenom retku.
14. Da li i kako se mogu rezultati tcpdump naredbe spremiti u datoteku za daljnu analizu, ako je moguće, kako ?
Moguće je, naredbom
tcpdump –w datoteka.pcap
pri čemu rezultate spremamo u datoteka.pcap
Također je moguće i rezultat spremiti u tekstualnu datoteku, pomoću operatora standardnog izlaza, npr:
tcpdump –i eth0 > datoteka.txt
15. Koje podatke nam “vraća” ifconfig naredba ?
Vraća podatke o aktivnim mrežnim sučeljima na hostu (Ethernet, wireless, loopback itd). Također vraća podatke o svakom sučelju ponaosob, neke od njih su:
MAC (fizička) adresa sučelja
IPv4 adresu sučelja
broadcast adresu mreže u kojoj se sučelje nalazi
subnet masku mreže u kojoj se sučelje nalazi
IPv6 adresu sučelja
broj dolaznih i odlaznih paketa i grešaka
metriku, izraženu brojem (manje je bolje)
stanje sučelja UP/DOWN
16. Zašto i kako možemo promijeniti trenutnu adresu hosta ?
Možemo iz sigurnosnih razloga (zaštite), te da zaobuđemo restrikcije ili zabrane bazirane na filtriranju IP adresa. IP adresu mijenjamo naredbom u formi
ifconfig [sučelje] [IP_adresa]
ili ako je naše sučelje npr eth1 kojem želimo doddijeliti adresu 192.168.3.52
ifconfig eth1 192.168.3.52
17. Koja je uloga programa Wireshark ?
Wireshark je besplatni open-source packet analyzer (negdje se navodi “network protocol analyzer”), koji sadrži moćne i bogate mogućnosti analiziranja i interaktivnog uvida u mrežni promet. Služi u profesionalne kao i u edukacijske svrhe.
18. Koje osnovne postavke trebamo definirati da bi Wireshark prikazao promet ?
Najčešće nije potrebno mijenjati osnovne postavke Wireshark-a. Kada se upoznamo sa njegovim radom, te se pojavi potreba za dodatnim postavkama, možemo npr. izabrati aktivno mrežno sučelje na kojem ćemo osluškivati pakete. Također, možemo podesiti:
– alatne trake
– konfiguraciju glavnog prozora
– Time format konfiguraciju
– Name resolution
– prikazivanje paketa u različitim bojama
– Auto scroll u live capture-u
– Zoom
– postavke kolona
– Coloring pravila
19. Ako želimo pratiti promet na određenom serveru što trebamo učiniti ?
Preko switcha, spojimo stanicu (npr. laptop) sa Wiresharkom na zaseban fizički port na switchu (koje konfiguriramo da bude “monitoring” port), a server na drugi port (kojeg konfiguriramo da bude “monitored” port).
20. Koja je funkcija filtera ?
Filtere u Wireshark-u koristimo kako bi osluškivali samo one pakete koji zadovoljavaju određeni kriterij, definiran filterom. Postoje capture filteri (ono što analizator zaista osluškuje) i display filteri (ono što analizator prikazuje). Filterom možemo definirati što želimo osluškivati (a sve ostalo po tom kriteriju ne) ili što ne želimo osluškivati (a sve ostalo po tom kriteriju da).
21. Gdje se nalaze dohvaćeni podaci za vrijeme rada pri korištenju Wireshark-a ?
U datotekama, najčešće .pcap (isti kao i u slučaju tcpdump-a) ili .pcapng formata.
22. Koja je korelacija datoteka s podacima korištenjem tcpdump-a i datoteka u Wiresharku ?
Cesto je korisno za hvatanje paketa pomoću tcpdump umjesto Wiresharka. Na primjer, možda želite napraviti daljinski snimanje i nemate GUI pristup ili nemate Wireshark instaliran na udaljenom računalu. A Wireshark onda može ćitati datoteke nastale tcpdumpom.
23. Kako se zove CLI verzija programa Wireshark ?
TShark.
24. Zašto su nam potrebne naredbe u CLI okruženju s obzirom na rad u Wireshark-u ?
Potrebne su nam da bi wireshark mogao obavjati automatizirane zadace koje mozemo postavlajti da se odvijaju u odredjeno vrijeme.
25. Ako želimo pratiti promet na routeru što treba učiniti s obzirom na korištenje Wiresharka ?
Stanicu sa Wiresharkom postavimo između routera i Interneta (tj WAN-a, providera), najlakše tako da imamo switch iz kojeg će jedan port voditi prema routeru (tj našoj lokalnoj mreži), drugi prema WAN-u, a preko trećeg porta ćemo Wiresharkom osluškivati promet.
26. Koje podatke “vraća” iwconfig naredba ?
Vraća podatke o svim nazočnim wireless mrežnim sučeljima na računalu. Podaci su:
– naziv wireless standarda (802.11 bgn)
– ESSID (Extended Service Set Identifier), odnosno ime wireless mreže
– Mode: da li je managed, ad hoc, master, repeater, secondary, monitor ili auto
– frekvenciju
– MAC adresu access pointa
– Bit Rate u Mbps
– snagu odašiljanja u dBm
– postavku upravljanja energijom
– kvalitetu linka
– greške prilikom primitaka paketa
27. Na kojoj frekvenciji radi Wi-Fi ?
2.4 GHz – danas (još uvijek) najčešća i najkorištenija ferkvencija, iako sve više opreme podržava 5 Ghz
28. Da li je moguće imati više IP adresa na istoj mrežnoj kartici ?
Jeste. U Linuxu se to može između ostalog tako da je jedna adresa (recimo na eth0) primarna, a ostale su aliasi. Također, kod virtualizacijskih platformi (virtualizacije općenito) je uobičajeno imati više IP adresa na jednoj kartici.
29. Gdje nalazimo opis korištenja ifconfig naredbe ?
U manualu. Dobijemo ga naredbom
man ifconfig
Iako možemo koristiti I sljedeće naredbe:
info ifconfig
ifconfig –h
whatis ifconfig
30. Koje su osnovne značajke Raspberry Pi 3 mikroračunala ?
Raspberry Pi 3 je dimenzijama malo, PC karakteristikama slabo, ali funkcionalno, i za učenje (prije svega programiranja, ugrađenih sustava, raznoraznih vanjskih uređaja, te Linux operativnog sustava, itd.) sasvim dostatno, single-board mikroračunalo. Sadrži (može sadržavati) sve komponente koje su potrebne da bi se sustav nazvao računalom. Središte Rpi-a je Broadcommov “System on a chip” (SoC) ARM procesor koji, osim CPU-a, sadrži u GPU. RAM memorija (1 GB) se nalazi odmah ispod procesora. RPi 3 također sadrži 4 USB 2.0 sučelja, jedno Ethernet 10/100 LAN sučelje, HDMI video izlaz (kojim se spaja na prikaz), Micro USB sučelje za napajanje, Wi-Fi modul, slot za MicroSD karticu (na koju se smjesti OS i koja predstavlja prostor za pohrtanu podataka na RPi-u), te GPIO.
31. Koji operacijski sustav pokreće Raspberry Pi 3 mikroračunalo ?
Neka od distribucija Linuxa – najčešće je to Raspbian (posebna distribucija Linuxa razvijena za RPi).
32. Što je Linux ?
Linux je, u najispravnijem značenju, zapravo samo kernel (jezgra) Linux-temeljenih OS-ova. Kernel je najniža razina OS-a koja izravno komunciira sa procesorom, memorijom i preiferijama.
33. Što znači da je procesor u Raspberry Pi 3 mikroračunalu RISC arhitekture ?
RISC (Reduced instruction set computing)je vrsta mikroprocesora arhitekture koja koristi mali, visoko optimiziran skup uputa. Određene značajke dizajna su karakteristične za većinu RISC procesora:
• jedan ciklus vremena izvršenja: RISC procesori imaju CPI (sat po instrukciji) jednog ciklusa. To je zbog optimizacije svake instrukcije na CPU
• cjevovod: tehnika koja omogućuje simultano izvršavanje dijelova ili faza, instrukcija za učinkovitije obrade instrukcija
• Veliki broj registara: RISC filozofija općenito uključuje veći broj registara kako bi se spriječilo u velikim količinama interakcija s memorijom
34. Što znači kratica GPIO, te zašto se koristi ?
GPIO – General Purpose Input/Output – generički pin koji nema unaprijed definiranu svrhu i po defaultu je neiskorišten. Npr. Acer ga koristi za uključivanje pojačala za zvučnike laptopa i uključivanje vanjskih slušalica. Možemo recimo i priključiti video kameru ili razne senzore.
35. Gdje se nalazi operacijski sustav u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ?
Na MicroSD kartici.
36. Nabrojite barem 4 programska jezika koje koristimo u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ? Scratch, python, html 5, javascript, java, jquery, c, c++, perl, erlang.
37. Što znači connection veza a što connectionless ?
U connectionless vezi tok podataka se dijeli na segmente(datagrame), a koristi se za VoIP i video streaming što znači da su sitne greške zanemarive i prije slanja nije potrebno uspostaviti vezu.
Connection veza je spojno orijentirana, što znači da mora postojati otvorena veza između 2 stroja, iza svakog bloka se traži potvrda, a ako nema potvrde blok se ponovno šalje.
38. Nabrojite koje “desktop environment-e” poznajete u Raspberry Pi 3 mikroračunalu ?
Pixel, Maynard, Xfce.
39. Kojom naredbom instalirate aplikacije iz repozitorija na net-u na Raspberry Pi 3 ?
sudo apt-get install [ime aplikacije]
40. Da li HTTP protokol connectionless ?
Jeste.
41. Koju poruku šalje učesnik u connection vezi kojom najavljuje kraj komunikacije ?
Domaćin A, koji treba da prekine vezu, šalje posebnu poruku sa FIN (kraj) zastavu, što znači da je završio slanja podataka.
Domaćin B, koji prima FIN segment, ne prekidati vezu, ali ulazi u “passive close” (CLOSE_WAIT) stanje i šalje ACK za FIN natrag u domaćina A. Sada je domaćin B ulazi u LAST_ACK stanje. U ovom trenutku domaćin B više neće prihvatiti podatke iz domaćin, ali može nastaviti Prijenos podataka domaćinu A. Ako domaćin B nema podataka za prijenos na host A će B također prekinuti vezu slanjem FIN segment.
Kada je domaćin A dobiva posljednju ACK od domaćina B, on ulazi u (TIME_WAIT)
stanje, i šalje ACK natrag u domaćinu B.
Domaćin B dobiva ACK od domaćina A i zatvara vezu.
42. Koju poruku šalje učesnik tražeći početak connection veze ?
Domaćin A koji treba inicijalizirati vezu šalje SYN (sinkronizirani) paket s predloženim brojem početne sekvence na odredište domaćin B.
Kad je domaćin B prima SYN poruku, ona se vraća paket s obje SYN i ACK zastave postavljene u TCP zaglavlju (SYN-ACK).
Kada je domaćin A primio SYN-ACK, šalje natrag ACK (potvrde).
Domaćin B prima ACK i u ovoj fazi je veza uspostavljena.
43. Koju poruku šalje primaoc poruke da je podatak prihvaćen ?
42. pitanje
44. Ako je adresa mreže 192.168.5.0/24 koja bi trebala biti adresa default gateway-a ?
192.168.5.1
45. Ako HTTP protokol “sluša” na portu 80, što to znači ?
Port 80 je primarni port korišten od strane www sustava. Web serveri (poslužitelji) otvaraju ovaj port slušajući dolazne veze od web preglednika. Slično tome, kada web preglednik daje udaljenu adresu pretpostavlja se da će udaljeni web poslužitelj slušati za povezivanje na port 80 na toj lokaciji.
46. Koliko mogućih portova postoji u komunikaciji između dva hosta ?
65536 portova
47. Objasniti pojam “poznatih portova”, koliko ih ima ?
“Poznati portovi” se nalaze u range-u od 0 do 1023. Portovi su registrirani kod IANA (Internet Assigned Numbers Authority) za aplikacije. Oni koriste procese sustava koji pružaju široke vrste mrežnih usluga.
48. Što se događa sa neispravnom porukom koja dođe do switch-a ?
Ako poruka koja dođe do switcha ima grešku u svom crcu onda switch odbacuje tu poruku I ne prosljeduje ju do njezine destinacije.
49. Što se događa sa porukom o pogrešci kada dođe do switch-a ?
trebalo bi isto biti ko I 48. pitanje da otpacuje okvire kojima je detektirana pogreska. :S

Baze drugi kolokvij

 1. Primjeri pitanja za drugi kolokvij iz baza podataka II
 2. Koji su sistemski mehanizmi za ponavljanje neplanirano završenih transakcija?

sistem izvršava implicitnu ROLLBACK naredbu

sastoji se od poništavanja učinjenih promjena nad bazom

izvršava se čitanjem svih podataka unatrag iz log datoteke koji pripadaju toj transakciji do podatka o početku transakcije (BEGIN TRANSACTION)

svaka promjena se poništava primjenom odgovarajuće UNDO-operacije

kod oporavka od pada jedne transakcije nikada se ne koristi REDO operacija

 1. Što je rezerva kopija baze podataka i kada se koristi?

Rezervna kopija baze podataka (backup copy) dobiva se snimanjem cijele baze podataka na magnetske trake, i to u trenutku kada je baza u konzistentnom stanju.

Za vrijeme kopiranja ne smije se obavljati nikakva transakcija koja mijenja podatke.

Stvaranje rezervne kopije je dugotrajna operacija, koja osim toga ometa redovni rad korisniku.

Kopiranje se obavlja periodički u unaprijed predviđenim terminima npr. jednom tjedno.

Oporavak baze podatka odnosi se na obnavljanje podataka u slučaju kada dođe do greške u transakciji, u sistemu ili u mediju (disku).

Ovisno o vrsti greške upravljač oporavka (Recovery Manager) kao komponenta DBMS-a, poduzima akcije da bi obnovljenim podacima zadovoljio (privremeno narušene) uvjete integriteta baze.

 1. Što je log datoteka?.

U log datoteku (log file) bilježi se povijest rada svake transakcije.

Za svaku transakciju log datoteka sadrži:

identifikator transakcije

adresu svakog podatka kojeg je transakcija stvorila ili promjenila zajedno s prethodnom vrijednošću tog podatka (pre-image) i sa novom vrijednošću (post-image)

kontrolne točke (checkpoints) u napredovanju transakcije

točke isporuke (commintments) To je kontrolna točka kojom transakcija u log datoteci bilježi operacije koje je uspješno završila.

Ako je transakcija zbog nečega prekinuta, ne bilježi točku isporuke u log datoteku, pa DBMS ne prenosi njene promjene u bazu podataka.

 1. Kako teče proces protokol dvofaznog zaključavanja?

Serijalizabilni redoslijed izvršavanja osigurava svojstvo izolacije (I iz ACID-a).

Serijalizabilnost redoslijeda izvršavanja je osigurana ako sve transakcije poštuju protokol dvofaznog zaključavanja:

prije obavljanja operacije nad objektom (npr. n-torkomiz baze),  transakcija mora za taj objekt zatražiti ključ

nakon otpuštanja ključa transakcija ne smije više zatražiti  nikakav ključ

transakcije koje poštuju 2PL protokol imaju 2 faze – fazu pribavljanja ključeva (faza rasta – growing phase) i fazu otpuštanja ključeva (fazu sužavanja -shrinking phase)

 1. Što su vremenski žigovi i kada se koriste

Svakoj se transakciji pridružuje identifikacijski broj, ili vremenski žig. U slucaju ˇ jednoprocesorskog sistema, žig može biti trenutak pocetka ˇ transakcije. Istovremeni pristup odvija se tako da se sva citanja ˇ i upisi istog podatka obavljaju u redoslijedu vremenskih žigova prigodnih transakcija. Time se garantira serijabilnost: Ukupni ucinak ˇ svih transakcija je isti kao da se svaka od njih izvršava trenutacno, ˇ u svom posebnom vremenskog trenutku.

Nisam sigura za ovo!

 1. Koje se sve informacije pamte u log datoteci?

Trece pitanje

 

 1. Koje se osnovne karakteristike skladišta podataka?

DW je baza podataka koja sadrži povijesne nepromjenjive podatke koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju.

Podaci se izvlače iz raznovrsnih izvora te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima.

u logičkom smislu je centralizirana baza podataka

sadržaj su povijesni nepromjenjivi podaci koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju

podaci se izvlače iz operativnih baza podataka, datoteka i drugih raznovrsnih izvora,  te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima

periodički se osvježava

 1. Koja je uloga sustava za potporu odlučivanju (Decision Support System)?

Glavna zadaća sustava za podršku odlučivanju je osiguranje kvalitetne informacije, čiji prikaz i brzina pristupa odgovaraju menadžeru u procesu odlučivanja.

Te informacije moraju imati što veću izražajnu snagu, odgovarajući oblik i obuhvat, uz mogućnost projekcija i prognoziranja.

Postoji sve više podataka i informacija, ali nema dovoljno

informacija za donošenje odluka.

Potrebno je oblikovati procese koji će prikupljati podatke i transformirati ih u informacije i znanje.

 1. Od kojih se koraka sastoji proces skladištenja podatka?

Izvlačenje, transformacija i učitavanje podataka

Spremanje i upravljane podacima

Korištenje podataka kao potpora odlučivanju

 1. Što je ETL proces?

ETL je skup procesa koji ima za cilj ekstrahirati odnosno zahvaćati ili vaditi (Extrac), transformirati odnosno preoblikovati (Transform) i puniti ili unositi (Load) podatke iz jednog ili više transakcijskih sustava u DW.

Unutarnji i vanjski izvori podataka pune DW.

Postupcima ekstrakcije i transformacije, koji predstavljaju vezu DW s okolinom dobivaju se osnovni podaci.

Postupci kojima se podaci prevode iz izvornog oblika u oblik pogodan za potrebe DW (dimenzijski model)

za ETL proces postoji niz gotovih programskih rješenja

podaci se selektivno odabiru i prilagođavaju strukturi DW

 1. Što je Izvlačenje podataka (Extracting) u procseu izgradnje skladišta podataka?

Odabir podataka koji su najkvalitetniji i najrelevantniji za poslovnu analizu

Čitanje i razumijevanje izvornih podataka

 

Meta podaci (podaci o nazivu datoteka, polja, ograničenjima i tipovima podataka, domene…)

Korištenje metapodataka izvora

Definiranje metapodataka sustava skladištenja

 1. Što je interaktivno analitičko procesiranje OLAP (On-Line Analytical Processing)

OLAP je pristup analizi i izvještavanju koji omogućuje korisniku da lako i selektivno izdvaja i pregledava podatke sa različitih stajališta temeljeno na multidimenzijskoj strukturi podataka zvanoj kocka

 1. Nabrojite razine izolacije?

Izoliranost je svojstvo koje omogućuje da sve dok transakcija nije izvršena, rezultati transakcije budu nevidljivi ostalim transakcijama.

Postoje 4 razine izoliranosti:

Read uncommitted (neizvršeno čitanje) – čitanje bez zaključavanja

Read committe (izvršeno čitanje)- zahtijeva dijeljeno zaključavanje za sve zapise koji su

dohvaćeni upitima- otključava zapise odmah nakon što su pročitani

Repeatable read (ponavljano čitanje) – zahtijeva dijeljeno zaključavanje za sve zapise koji su

dohvaćeni upitima – podaci ostaju zaključani do kraja transakcije

Isolated

 1. Kako se definiraju razine izolacije?

Definiraju se na razini transakcije. Za razlicite transakcije moguce je definirati razlicite razine izolacije. Promjenom razine izolacije mijenja se ponasanje transakcije pri postavljanju kljuceva za citanje.

 1. Objasnite READ UNCOMMITTED razinu izolacije?

READ UNCOMMITTED – prljavo čitanje

Najniži nivo izolacije.

Moguće pročitati “prljave” ili nepotvrđene n-torke.

Osigurava samo da se ne mogu čitati fizički oštećeni podaci.

Čitaju se svi traženi podaci bez zaključavanja i bez provjere da li su možda zaključani → pojava sablasnih n-torki.

KORISTI SE u slučajevima:

– kad se pristupa “statičkim” podacima,

– kad samo jedan program koristi bazu podataka,

– kad se ne zahtijeva apsolutna preciznost podataka

 1. Objasnite COMMITTED READ razinu izolacije?

COMMITTED READ – čitanje potvrđenih n- torki

Ne čita “prljave” n-torke.

Mogu se javiti fantomske n-torke ili nekonzistentni podaci.

Proces koji čita provjerava da li je trenutno traženi podatak zaključan za pisanje → n-torka se neće moći pročitati.

Podaci se ne zaključavaju. Ne utječe na izmjene, jer se svaki podatak zaključava prilikom izmjena.

Podatak koji je pročitan već u sljedećem trenutku može biti izmijenjen ili obrisan.

KORISTI SE: samo ukoliko se n-torke koje se čitaju koriste kao nezavisne jedinice, tj. pročitana vrijednost se neće koristiti kao referentna u daljnjim operacijama

 1. Objasnite postupak oporavka baze u slučaju pada medija?

Odmotavanje unaprijed (roll-forward) primjenjuje se kod većih oštećenja baze. Zahtijeva checkpoint u log datotci u kojoj je baza još bila konzistentna.

Procedura oporavka:

Uspostavlja se stanje baze zabilježene zadnjom rezervnom kopijom (Database Recovery)

U log datoteci se određuje zadnji checkpoint koji odgovara trenutku kada je napravljena kopija baze.

ponovo se izvode sve transakcije iz log datoteke

 1. Koja je funkcija upravljača oporavka (Recovery Manager)?

Komponenta DBMS odgovorna za oporavak baze od pada transakcije, sistema ili medija.

Njegova se aktivnost globalno sastoji od sledećih akcija:

periodično prepisuje bazu podataka (backup) na medij za arhiviranje.

upis stanja izvršavanja svih transakcija u log datoteku (dnevnik transakcija, sistemski log, transakcijski log)

 

 1. Kako se može pridonijeti sigurnosti baze dodjeljivanjem ovlasti i dozvola pristupa?

Korisnicima se dodjeljuju minimalno potrebne ovlasti prema ‘least privilege’ načelu.

Dozvoljava se pristup samo onim podacima baze i funkcionalnostima DBMS-a koji su korisnicima neophodno potrebni, obzirom na status i opis posla.

Ograničenja se ugrađuju izravno u DBMS, a ne u aplikaciju koja pristupa bazi podataka.

Osim izravnog dodjeljivanja ovlasti pojedinim korisničkim računima, dobar način je oblikovanje “uloga” (eng. roles) kojima se dodjeljuju pojedine ovlasti.

Svakom korisniku dodaju se  “uloge” koje mu pripadaju. Na taj način jedan korisnik može imati više uloga, a olakšano je dodjeljivanje i oduzimanje ovlasti vezanih uz radne zadatke.

Ažuriranje ovlasti korisnika prilikom svake promjene radnog mjesta ili radnog zadatka.

 1. Koja je razlika između sustava za obradu transakcija i sustava za potporu odlučivanju?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisam siguran dal je to to!

 1. Koja je glavna zadaća sustava za potporu odlučivanju?

Glavna zadaća sustava za podršku odlučivanju je osiguranje kvalitetne informacije, čiji prikaz i brzina pristupa odgovaraju menadžeru u procesu odlučivanja.

Te informacije moraju imati što veću izražajnu snagu, odgovarajući oblik i obuhvat, uz mogućnost projekcija i prognoziranja.

Postoji sve više podataka i informacija, ali nema dovoljnoinformacija za donošenje odluka.

Potrebno je oblikovati procese koji će prikupljati podatke i transformirati ih u informacije i znanje.

 1. Što je skladište podataka (DW)?

DW je baza podataka koja sadrži povijesne nepromjenjive podatke koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju.

Podaci se izvlače iz raznovrsnih izvora te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima.

u logičkom smislu je centralizirana baza podataka

sadržaj su povijesni nepromjenjivi podaci koji se prikupljaju i obrađuju radi potpore poslovnom odlučivanju

podaci se izvlače iz operativnih baza podataka, datoteka i drugih raznovrsnih izvora,  te se u skladu s definiranim modelom podataka učitavaju u DW i integriraju s postojećim podacima

periodički se osvježava

 1. Nabrojite izvore podataka za skladište podataka.

Unutarnji podaci opisuju aktivnosti unutar poduzeća :uzimaju se iz transakcijskih podsustava

Vanjski podaci opisuju aktivnosti izvan poduzeća pribavljaju se od specijaliziranih institucija:

podaci konkurentnosti

ekonomski pokazatelji

strukovni podaci

financijski podaci

robni podaci

ekonometrijski podaci

(prihodi pojedinih skupina, ponašanje potrošača…)

meteorološki podaci

demografski podaci

marketinški podaci …

 1. Od kojih se tabela sastoji zvjezdasti dimenzijski model.

Struktura dimenzijskog je modela sastoji se od:

jedne tablice sa složenim ključem koja se naziva tablicom činjenica (fact table)

više tablica dimenzija (dimensional tables) od kojih svaka ima jednostavan ključ koji je dio složenog ključa tablice činjenica

 1. Koje podatke sadrže činjenične tablice (fact tabele) u dimenzijskom modelu?

Središnja tablica višestruko povezana s ostalim (dimenzijskim) tablicama u modelu podataka.

Sadrži dvije skupine numeričkih atributa:

ključevi dimenzijskih tablica

mjere (engl. measures)

Normalizirana je i skoro identična odgovarajućoj tablici u relacijskoj bazi

Ona je mjesto gdje se spremaju brojčani poslovni pokazatelji (npr.prihod, troškovi, prodaja u jedinicama mjere..)

Najbolje i najkorisnije činjenice su brojčane, kontinuirano vrednovane i zbrojive

Ima velik broj zapisa (od 105 na više)

Jedan red (n-torka) ne zauzima puno prostora, jer sadrži  numeričke atribute

 1. Što su dimenzijske tablice u dimenzijskom modelu?

Dimenzijska tablica odgovara subjektu/objektu koji sudjeluje u procesu koji se prati u DW.

Objašnjava činjenice pohranjene u činjeničnoj (fact) tablici, opisuje kontekst, npr.: koji je proizvod prodan, kada i kojem dućanu

Dimenzije su poslovni parametri opisani velikim brojem atributa tekstualnog oblika.

Često nastaje spajanjem više relacijskih tablica.

Dimenzijska tablica nije normalizirana

Ima jednostavan ključ (cjelobrojni tip):

– složeni ključevi izvorišnih podataka se obavezno

zamjenjuju jednostavnim (generiranim) ključem

Jedan red (n-torka) zauzima puno prostora (denormalizirana tablica, a neki atributi su znakovni nizovi)

Ima manji broj zapisa (100-105), a velik broj atributa

 1. Što je Transformacija podataka u procseu izgradnje skladišta podataka?

Priprema podataka za učitavanje u DW – transformacija u prikladni format:

Čišćenje podataka (greške, domene, nedostjući podaci…)

Provjera točnosti i kvalitete

Osiguravanje konzistentnosti podataka

Prilagodba modelu podataka

Izgradnja agregacija radi poboljšanja izvedbe čestih upita

 

Transformirani podaci moraju biti:

Točni

Relevantni za poslovne potrebe

Konzistentni

Potpuni (moraju sadržavati informacije potrebne za odgovore na poslovna pitanja)

 1. Navedite jednu od definicija poslovne inteligencije (BI)?

BI su procesi, tehnologije i alati potrebni kako bi se iz podataka dobile informacije, iz informacija znanje, a iz znanja planovi koji će omogućiti profitabilne poslovne poteze. Poslovna inteligencija obuhvaća skladištenje podataka, analitičke poslovne alate i upravljanje sadržajem/znanjem.

Poslovna inteligencija je rezultat dobro upravljanog i promišljenog procesa izvođenja novih ili prikrivenih znanja iz podataka koji se uposlovnoj svakodnevici rutinski generiraju, zahvaćaju, memoriraju i koriste.

 1. Što je Ključni pokazatelj uspješnosti (KPI) poduzeća?

Key Performance Indicators (KPI)

Ključni pokazatelj uspješnosti je mjera (metrika) koja pomaže organizaciji da definira i mjeri koliko je uspješna, s ciljem ostvarivanja napretka prema zadanim dugoročnim ciljevima.

Kada neka organizacija odredi vlastitu viziju i ciljeve, pojavljuje se potreba mjerenja uspješnosti u približavanju zacrtanim ciljevima

Preporuke kod izgradnje KPI-jeva – SMART:

Specific : jasno definirano – mora biti jasno što KPI mjeri i predstavlja

Measurable: mjerljivo

Achievable: ostvarljivo

Relevant: mora imati utjecaj na učinkovitost organizacija

Time phased: KPI mora imati vremensku dimenziju

 1. Nabrojite osnovne grupe alata poslovne inteligencije?

Sustav BI može se podijeliti na nekoliko osnovnih komponenti:

Infrastruktura – koju čine skladišta podataka, ETL alati i operativna spremišta podataka.

Funkcionalnost: predstavlja platforme BI, rudarenje podataka Data Mining, aplikacije BI (strateške, operativne i analitičke) i Ad-hoc izvještavanje. Mjerenje funkcionalnosti očituje se u povećanju efektivnosti.

Organizacija: ovu komponentu sačinjavaju informacijska /organizacijska kultura , mjerenje performansi, metodologija BI, centar BI (objedinjavanje znanja i vještina)

Poslovanje: predstavljaju ključni pokazatelji uspješnosti, trendovi transparentnost poslovanja. U ovoj se komponenti povrat na investicije očituje u osiguravanju konkurentske prednosti

Među najznačajnije komponente (alate) njene infrastrukture pripadaju:

OLAP (Online Analytical Processing) – software za multidimenzijske analize

Rudarenje podataka (Data Mining) – metodologija za traženje uzoraka i veza među podacima

Alati za upite (Query Tools) i Vizualizacijski alati (Dashboard/Scorecard alati) za sve vrste analitičko-izvještajnih sustava

 1. Što znači pojam FASMI (Fast Analysis Shared Multidimensional Information)?

FASMI (N. Pendse, R. Creeth, 1995.) je alternativni naziv i definicija OLAP-a:

Fast: Zahtjev: 1-5 sekundi, samo rijetki upiti preko 20 sekundi

Analysis:znači da se sustav mora nositi s bilo kojom poslovnom logikom i statističkom analizom koja je bitna korisniku,pri čemu ne smije biti presložena za krajnjeg korisnika (npr. ne smije se očekivati od krajnjeg korisnika da zna programirati u nekom 4GL jeziku kako bi ostvario neki izračun).

Shared:znači da sustav ostvaruje sve sigurnosne zahtjeve za tajnošću podataka (po mogućnosti na razini ćelije) i, ako je omogućeno upisivanje u skladište, odgovarajuće zaključavanje podataka

Multidimensional:  Ključni zahtjev je da sustav mora omogućiti multidimenzijski konceptualni pogled na podatke, uključujući punu potporu za (višestruke) hijerarhije.

Information : svi potrebni podaci i izvedene informacije potrebne, gdjegod se nalazile i kolikogod te informacije bile bitne za aplikaciju.

 1. Nabrojite osnovne analitičke komponente OLAP-a.

Roll-upp / Drill up

Roll-down/ Drill down (“svrdlo”)

Slicing (“rezanje sloj po sloj”)

Dicing (“rezanje na kockice“)

 1. Nabrojite snovne vrste OLAP tehnologije.

OLAP tehnologije dijele se na tri osnovne vrste s obzirom na to gdje se pohranjuju agregati:

MOLAP (Multidimensional OLAP) – agregati i podaci su u OLAP serveru  njegova prednost je brzina, a mana ogromno zauzeće prostora u slučaju postojanja većeg broja dimenzija.

ROLAP (Relational OLAP) – agregati i podaci su u relacijskoj bazi Na postojeću relaciju dodao je samo sumarizacije. njegova prednost je mali prostorni overhead, što je plaćano smanjenom brzinom.

HOLAP (Hybrid OLAP) – agregati su u OLAP serveru, podaci u relacijskoj bazi. Taj je koncept prevladao. na taj način objedinjene su i velika brzina pristupa i relativno malo zauzeće prostora.

 1. Što je rudarenje podataka (Data Mining)?

Jedno od osnova poslovne inteligencije, jer predstavlja korak analize u procesu otkrivanja znanja u bazi podataka (Knowledge Discoveryin Database – KDD).Data Mining komponenta poslovne inteligencije je namenjena menadžerima najvišeg nivoa kojima su potrebne informacije nestruktuirane prirode.Uspješnost primjene data mininga ovisi prvenstveno o stručnosti i poslovnoj sposobnosti onih koji tumače dobivene rezultate.Upravo te osobe svojim znanjem i iskustvom mogu biti sposobne neki naizgled besmislen uzorak interpretirati na  poslovno korektan i smislen način, te ga pretvoriti u vrijednu informaciju.

Data Mining predstavlja: ekstrakciju implicitnih, prethodno nepoznatih a potencijalno korisnih informacija iz podataka nauku o ekstrahiranju korisnih informacija iz baza podataka.

 1. Nabrojite neke od osnovnih tehnika Data Mining-a.

Data Mining koristi sledeće tehnike:

Neuronske mreže (Neural Networks)

Zaključivanje na osnovu slučajeva (Case-Based Reasoning – CBR)

Genetički algoritmi (Genetic Algorithms)

Stabla odlučivanja (Decision Trees)

Asocijacijska pravila (Association Rules)

Statističke metode: deskriptivne i vizuelne tehnike, klaster analize, korelacione analize, diskriminantna analiza, faktorska analiza, regresiona analiza, logistička regresija i dr.)

My WordPress Blog