KSiM

Screenshot_3

 

  1. Opiši suvremeni kripotgrafski sustav s javnim ključem.

Temeljni princip kriptografskih sustava s javnim ključem (asimetrični sustavi)jest da, u stvari, postoje dvaključa: javni Kj i tajni Kt.

Javni ključsluži za šifriranje otvorenog teksta, a tajni za dešifriranje kriptograma.

Kriptografski algoritmi temelje se na aritmetičkim funkcijama, te se blokotvorenog teksta pri šifriranju tretira kao brojX nad kojim se izračunava aritmetička funkcija fKj(X)uz primjenu javnog ključa Kj, transformira u broj -kriptogram Y. Pri dekriptiranju, inverznafunkcija fKt^-1(Y)primjenom tajnog ključa Kt od broja -kriptograma Y izračunava broj X koji se može protumačiti kao blok teksta.

Screenshot_4Screenshot_5Screenshot_6Screenshot_7Screenshot_9

 

My WordPress Blog